LEBEN HEISST LEBEN (LIVE IS LIFE)

Wann immer wir Kraft geben
geben wir das Beste
all unser Koennen, unser Streben
und denken nicht an Feste
Und die Kraft bekommen alle
wir bekommen nur das Beste
wenn jedermann auch alles gibt
dann wird auch jeder alles kriegen
Leben heisst Leben!
Leben heisst Leben
wenn wir alle die Kraft spueren
Leben heisst Leben
wenn wir alle den Schmerz fuelen
Leben heisst Leben
heisst die Mengen erleben
Leben heisst Leben
heisst das Land erleben
Wann immer wir Kraft geben
geben wir das Beste
all unser Koennen, unser Streben
und denken nicht an Feste
von jeden wird alles gegeben
und jeder kann auf jeden zaehlen
Leben heisst Leben!
Weich ein Glueck das es vorbel ist
wir dachten nichts wird anders
jeder Augenblick der Zukunft
ist ein Gedanke an vorher
well wir alle Kraft vergaben
wir gaben alles Beste
und jedermann jetzt nichts mehr hat
und der Tod nun aller harrt
Leben heisst Leben

OPUS DEI (LIVE IS LIFE)

When we all give the power
We all give the best
Every minute in the hour
We don't think about the rest
And we all get the power
We all get the best
When everyone gives everything
Then everyone everything will get
Life is life!
Life is life
When we all feel the power
Life is life
When we all feel the pain
Life is life
It's the feeling of the people
Life is life
It is the feeling of the land
When we all give the power
We all give the best
Every minute in the hour
We don't think about the rest
And everyone gives everything
And every soul everyone will feel
Life is life!
And we're all glad it's over
We thought it would last
Every minute of the future
Is a memory of the past
Coz' we gave all the power
We gave all the best
And everyone lost everything
And perished with the rest
Life is life!

ŻYCIE JEST ŻYCIEM

Kiedy wszyscy dajemy moc
Wszyscy dajemy z siebie wszystko co najlepsze
W każdej minucie godziny
Nie myślimy o reszcie
A my wszyscy dostajemy moc
Wszyscy dostajemy to co najlepsze
Kiedy każdy daje wszystko
Wtedy każdy wszystko dostanie
Życie jest życiem!
życie jest życiem
Kiedy wszyscy czujemy moc
życie jest życiem
Kiedy wszyscy cierpimy
życie jest życiem
To atmosfera w relacjach międzyludzkich
życie jest życiem
To atmosfera jaka ma miejsce w całym kraju
Kiedy wszyscy dajemy moc
Wszyscy dajemy z siebie wszystko co najlepsze
W każdej minucie godziny
Nie myslimy o reszcie
A każdy daje wszystko
A każdą duszę każdy odczuje
życie jest życiem!
A wszyscy jestesmy radzi, że to się skończyło
Myśleliśmy, że to będzie trwać
Każda minuta przyszłosci
jest wspomnieniem przeszłosci
Bo daliśmy całą moc
Daliśmy wszystko co najlepsze
A każdy stracił wszystko
I zginął z resztą
życie jest życiem!

LAIBACH LYRICS
© Laibach