"MAMA"

LIVING IN DETENTE

Living in detente where buildings grow so great
All the windows are black in secret state
Muttered voices with points that they must make
Rules of order that we'll negotiate
Living in detente is so enterprising, everyone loves the suspense
Living in detente is just where I want to be

You won't find it on any map cause it
Lies somewhere between peace and wartime, it's
One up on the Joneses, a vicious cycle where
Overthrow is check, overkill is mate
Living in detente is so mesmerising, everyone walks in a daze
Living in detente where questions make dancers of people
whose stories aren't straight

It's so quiet, it's so cool, it's so cold

Living in detente is just where I want to be

ŻYCIE W "KRAINIE ODPRĘŻENIA"

Żyjąc w "krainie odprężenia" patrzę jak budynki pną się chwalebnie ku niebu
Wszystkie okna są przyciemnione w podziemnym państwie
Słychać cichutkie głosy ludzi, które muszą dowieść prawdy
Zasady, które mają być przestrzegane dla zachowania porządku będą przedmiotem negocjacji
Życie w "krainie odprężenia" jest takie twórcze, każdy uwielbia to odczucie dreszczyku emocji
Chcę tylko żyć w "krainie odprężenia"

Nie znajdziesz tej krainy odprężenia na żadnej mapie, ponieważ
Jest ona położona między krainą pokoju i wojny, leży tam,
gdzie kraj, w którym mieszka każdy przeciętny obywatel, błędne koło, gdzie
Obalenie dyktatora jest jak szach; a natarczywość jest jak mat w szachach
Życie w "krainie odprężenia" jest takie fascynujące; Wszyscy chodzą tam jak lunatycy, wszyscy są ogłuszeni, oszołomieni
Życie w "krainie odprężenia", to tam gdzie zadawane pytania czynią tancerzy z ludzi,
którzy nie są szczerzy w swoich opowieściach

W tej krainie jest tak cicho (spokojnie), tak fajnie, tak chłodno

Chcę tylko żyć w "krainie odprężenia"

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO