"Fontanelle"

Mother

Mother..
This is my life
Sister
Come and take my life
You are obscene and you know it
I run from me and it shows
That's what you like me for
Huh, sister
Crawling now on the floor
Do you like it ..
Sister?
You are me you are me ..... Mother

Matka

Matko...
To jest moje życie
Siostro
Przyjedź do mnie i odbierz moje życie
Jesteś obsceniczna, nieprzyzwoita i wiesz o tym
Uciekam od siebie samej a to pokazuje
To za co mnie lubisz
Huh, siostro
Pełzasz teraz na podłodze
Czy ci się to podoba..
Siostro?
Ty jesteś mną ty jesteś mną...Matko

BABES IN TOYLAND HOMEPAGE
© BABES IN TOYLAND