INTRICATE [va: l]

my base

swallow the heading
and lock it inside
'cos this time global is the wrong direction
sure i'm not entitled to dig in your life
but these hitting waves
break right over my head
so i ask, i try
when goals become shapes and colours
i hope i can refuse a common label
a common goal
i'm not afraid, i'm not ashamed
but i can't see any names
in this dust of unspoken compulsions
a faceless surface
but wasn't it my head which spread
but wasn't it my head which thought
but wasn't it my head which seperated
on an equal, different base
my base
which way is it gonna end
on a trip without mercy

moja podstawa

przełknij ten obraźliwy nagłówek (z artykułu z gazety)
i zamknij go na klucz wewnątrz swojej świadomości
ponieważ tym razem ujęcie całościowe, globalne problemu to zły kierunek
pewnie nie mam prawa, przeszukiwać twojej biografii
ale te uderzające we mnie fale dźwiękowe
rozbijają się tuż nad moją głową
tak więc ja proszę (pytam), staram się
kiedy przyjęte cele nabiorą kształtów i barw
mam nadzieję, że będę mógł odmówić przyjęcia powszechnej etykietki
powszechnego celu
nie boję, nie wstydzę się
ale nie widzę żadnych imion i nazwisk
w tym pyle niewypowiedzianych, milczących kompulsji
jakaś anonimowa powierzchnia
ale czy to nie ja rozpowszechniłem tę plotkę
ale czy to nie ja wpadłem na taki pomysł
ale czy to nie ja sam odgrodziłem się od ludzi
na takie samej, innej podstawie
moja podstawa
w jaki sposób to się skończy
podczas tej bezlitosnej podróży

INTRICATE HOMEPAGE
© INTRICATE