MY MIND IS DANGEROUS + NEG

I look in the mirror and guess what I see
A baby blue eyed spirit who seeks your everything
My mind is chaotic, unless I choose to be free
Sometimes I just can’t help myself, Sometimes I just can’t help myself
My mind is dangerous, that’s who I’ll always be
My mind is dangerous, that’s who I’ll always be
Hideous devastations, lifeless serenity
My abstract emotions, somehow, get the best of me
Lord take away my sorrow,
Lord take away my pain
Erasing life tomorrow, ain’t the motive to the game
My mind is dangerous, that’s who I’ll always be
My mind is dangerous, that’s who I’ll always be
Erasing life tomorrow, ain’t the motive to the game
Erasing life tomorrow, ain’t the motive to the game

Neg...

Sea shells raise hell to the soles of my feet
Why don’t you open your minds to the sweet?
I tripped and fell down...
Falling down deeper, down deeper within
Love me and I’ll love you so make love to me
I tripped and fell down...
Falling down deeper, down deeper, deeper
There’s only one way to fall
Life’s an illusion, lost in seclusion
Life can be groovy tasty to all
I tripped and fell down...

MÓJ UMYSŁ JEST NIEBEZPIECZNY + NEG

Spoglądam w lustro i zgadnijcie kogo widzę
Dziecinną niebieskooką duszyczkę, która szuka dla was wszystkiego
Mój umysł będzie pogrążony w chaosie, chyba, że wybiorę wolność
Czasami po prostu nie potrafię sobie samemu pomóc Czasami po prostu nie potrafię sobie samemu pomóc
Mój umysł jest niebezpieczny, taki zawsze będę
Mój umysł jest niebezpieczny, taki zawsze będę
Straszliwe zniszczenia, grobowy spokój
Moje abstrakcyjne uczucia, jakoś, wydobywają ze mnie to co jest najlepsze
Panie zabierz mój smutek,
Panie zabierz mój ból
Skasowanie przyszłości, nie jest motywem w tej grze
Mój umysł jest niebezpieczny, taki zawsze będę
Mój umysł jest niebezpieczny, taki zawsze będę
Skasowanie przyszłości, nie jest motywem tej grze
Skasowanie przyszłości, nie jest motywem w tej grze

Neg...

Muszelki sprowadzają piekielny żar na stopy moich nóg
Dlaczego nie otworzycie się w pełni na uroki życia?
Potknąłem się i upadłem...
Spadając głębiej, głębiej tam w próżnię
Kochaj mnie i ja ciebie pokocham, więc kochaj się ze mną
Potknąłem się i upadłem...
Spadając głębiej, głębiej, głębiej
Do upadku wiedzie tylko jedna droga
Życie to iluzja, zagubienie w odosobnieniu
Życie może być fantastyczne i atrakcyjne dla każdego
Potknąłem się i upadłem...

LIFE OF AGONY LYRICS
© LIFE OF AGONY