my mother's family history/historia rodziny mojej matki

coat of arms-jelita My grandmother HENRYKA PIELECKA was the daughter of EMILIA WOLSKA. Emilia Wolska - my great grandmother was the sister of JOSEPH WOLSKI. Joseph Wolski was a nobleman's son. He was buried at Pawązki cementary in Warsaw. As far as I know my great grandmother was heavily in debt and she was forced to marry her servant. His name was WAWRZYNIEC CZEKAY - my mother's (MARIANNE's GINDRICH born PIELECKA) grandfather. Comitting misalliance Emilia Wolska was deprived of a title. However, her name was included in WOLSKI olive tree. WOLSKI noble family had their coat of arms (see the picture). 130 Polish noble families were the owners of such a crest. Joseph Wolski was a Count and he owned the land near the town of SIERADZ (central Poland). My mother's father and my grandfather - HIPOLIT PIELECKI was not of the aristocratic descent. My great grandfather - IGNACY PIELECKI specialised in stove making.

Moja babcia HENRYKA PIELECKA była córką EMILII WOLSKIEJ. Emilia Wolska - moja prababcia była siostrą JÓZEFA WOLSKIEGO. Józef Wolski był synem szlachcica. Został pochowany na Cmentarzu Powązki w Warszawie. O ile wiem moja prababcia miała wielkie długi i była zmuszona poślubić swojego służącego. Nazywał się on WAWRZYNIEC CZEKAY i był dziadkiem mojej matki (MARIANNY GINDRICH z domu PIELECKA). Dopuszczając się mezaliansu Emilia Wolska została pozbawiona arystokratycznego tytułu. Jednak jej imię zawarto na drzewie genealogicznym rodu szlacheckiego WOLSKICH. Rodzina WOLSKICH miała swój herb rodowy (patrz obrazek). 130 polskich rodów szlacheckich miało w herbie "jelita". Józef Wolski był hrabią i właścicielem ziem w okolicach miasta SIERADZ (środkowa Polska). Ojciec mojej matki, a mój dziadek - HIPOLIT PIELECKI nie miał pochodzenia arystokratycznego. Mój pradziadek - IGNACY PIELECKI był zdunem tj. specjalistą w zakresie budowania pieców.