Necrophobic

Strangulation, mutilation, cancer of the
Brain
Limb dissection, amputation, from a mind
Deranged
Asphyxiation, suffocation, gasping for air
Explain to me the feeling after sittin in the
Chair?
Ripping apart
Severing flesh
Gouging eyes
Tearing limb from limb
Experimentation, slow infection, internal
Decay
Execution, need transfusion, body rots away
Sliced incision, zero vision, loss of vital
Signs
Skin contortion, bone erosion, life becomes
Your fine
Ripping apart
Severing flesh
Gouging eyes
Tearing limb from limb
Strangulation, mutilation, cancer of the
Brain
Limb dissection, amputation, from a mind
Deranged
Asphyxiation, suffocation, gasping for air
Explain to me the feeling after sittin in the
Chair?
Sliced incision, zero vision, loss of vital
Signs
Skin contortion, bone erosion, life becomes
Your fine
Necrophobic can’t control the paranoia
Scared to die

Nekrofobik

Uduszenie, okaleczenie, rak
Mózgu
Sekcja zwłok w okolicy kończyn, amputacja, osoby o obłąkanym
Umyśle
Uduszenie gazem, duszenie się, chwytanie z trudem powietrza
Wyjaśnij mi co czujesz po zajęciu miejsca na tym
Krześle?
Rozrywanie ciała
Odkrajanie mięśni
Wyłupywanie oczu
Odrywanie kończyn
Eksperymentowanie na ciele, wolno rozwijające się zakażenie,
Niszczenie wewnętrznych organów
Egzekucja, potrzeba transfuzji, gnijące ciało
Pocięcie na kawałki, całkowita ślepota, brak oznak
Życia
Pofałdowanie skóry, erozja kości, życie staje się
Dla ciebie karą (jak mandat, który musisz zapłacić za złe parkowanie)
Uduszenie, okaleczenie, rak
Mózgu
Sekcja zwłok w okolicy kończyn, amputacja, osoby o obłąkanym
Umyśle
Uduszenie gazem, duszenie się, chwytanie z trudem powietrza
Wyjaśnij mi co czujesz po zajęciu miejsca na tym
Krześle?
Pocięcie na kawałki, całkowita ślepota, brak oznak
Życia
Pofałdowanie skóry, erozja kości, życie staje się
Dla ciebie karą (jak mandat, który musisz zapłacić za złe parkowanie)
Nekrofobik nie potrafi kontrolować swojej paranoi
Boi się umierać

"REIGN IN BLOOD" LYRICS
Piotr Alfred Gindrich