Ball of destruction

Never had it

Don't tell me how much better it was in
the eighties, don't talk about the brotherhood
lost within the scene, to me you were
always a quitter from day one, just like
you proved me right in the long run
no longer you wear the crown!!!

Nigdy tego nie robiłem

Nie mów mi jak wspaniale było w
latach osiemdziesiątych, nie mów o braterstwie
zagubionym na scenie, dla mnie zawsze byłeś
człowiekiem łatwo zniechęcającym się od pierwszego dnia, tak jak
udowodniłeś mi podczas długiej ucieczki
już nie nosisz korony!!!

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL