Ball of destruction

No return

I'm tired of people taking with no return,
never giving back when it was my turn
i'm done giving charity so leave me
be, i have nothing to offer and no one
to feed, only myself i'm the one in need
forced to live this way because of your greed

Bezzwrotnie

Mam dość ludzi biorących bezzwrotnie,
nigdy nie oddających (kasy) kiedy to na mnie przyszła kolej by pożyczyć pieniądze
przestałem być dobroczyńcą i łaskawcą więc zostaw mnie
chcę być sobą, nie mam nic do zaoferowania i nikogo
do wykarmienia, tylko siebie to ja jestem osobą, która potrzebuje pomocy
jestem zmuszony żyć w taki sposób z powodu twojej chciwości

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL