"Evolution EP"

SUBHUMANS LOGO

Not Me

Who’s gonna fight?
Who thinks it’s right?
“The threat of war is a passing phrase”
Try telling that to a waiting grave
They say the bunkers will be safe
They’re not big enough for the human race
So who’s gonna fight?
Who’s having fun?
Gonna carry a gun?
I got to fight I got no choice
They’ll never hear my fucking voice
Deafened in the deathly noise
Created by her brand new toys
So who’s gonna fight?
Who’s gonna die?
I’ll tell you why
I won’t do whatever they say
Given if it means getting put away
That’s what I think - OK?
You got to react it’s the only way
So who’s gonna fight?
Who’s gonna fight the system?
You? Me? Or fucking no-one?

Nie ja

Kto będzie walczyć?
Kto myśli, że walka jest słuszna?
"Zagrożenie wojną jest przemijającym wyrażeniem"
Spróbuj opowiedzieć o tym czekającemu na twe zwłoki grobowi
Oni mówią, że ci którzy schowają się w bunkrach i schronach będą bezpieczni
Nie są one dość duże by pomieścić całą ludzkość
Więc kto będzie walczyć?
Kto będzie się dobrze bawił?
Czy weźmiesz broń?
Muszę walczyć Nie mam wyboru
Nigdy nie usłyszą mojego pierdolonego głosu
Gdy ogłuchną od śmiercionośnego hałasu
Wytworzonego przez jej całkowicie nowe zabawki
Więc kto będzie walczyć?
Kto umrze?
Powiem ci dlaczego
Nie zrobię nic co oni mówią
Jeżeli to będzie oznaczało zmiecenie z powierzchni ziemi
To jest to, co myślę - OK?
Masz zareagować to jedyny sposób
Więc kto będzie walczyć?
Kto będzie walczyć z systemem?
Ty? Ja? Czy też kurwa nikt?
SUBHUMANS HOMEPAGE
Copyright by SUBHUMANS