"Demolition War EP"

SUBHUMANS LOGO

Parasites

The government are real good to us
They crowd in their shelters and let us die
The nuclear holocaust won’t last long
White turns to black in the sky
Chorus: You build your demolition war
What the hell are you fighting for?
You keep your peace with the starving countries
The Cambodians have to be fed
But can’t you see we’ve got our problems?
You’re taxing us to buy tons of lead
Chorus
Labor can take the businesses over
Because they’ve got the “worker’s rights”
A choice of three for democracy
And they’re all parasites
Chorus
Parasites - taking over the country!
Parasites - taking over your home!
Parasites - taking over your mind!

Pasożyty

Rząd jest naprawdę dla nas dobry
jego przedstawiciele tłoczą się w schronach i pozwalają abyśmy ginęli
Zagłada nuklearna nie potrwa długo
Białość nieba zamieni się w czerń
Refren: Czynicie swoją wojnę, która niesie straszliwe zniszczenie
O co do diabła walczycie?
Utrzymujecie pokojowe stosunki z państwami głodującymi (z III światem)
Mieszkańców Kambodży należy nakarmić
Jednak, czyż nie rozumiecie, że mamy swoje własne problemy?
Nakładacie na nas podatki abyśmy kupowali tony ołowiu
Refren
(Partia) Pracy może przejąć nasze sprawy
Ponieważ oni(rząd) mają prawa pracowników w ręku
Mają prawo dokonania wyboru trzech kandydatów dla dobra demokracji
A wszyscy oni są pasożytami
Refren
Pasożyty - rządzą tym krajem!
Pasożyty - rządzą twoim domem rodzinnym!
Pasożyty - rządzą twoją świadomością!
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS