"Reason for existence EP"

SUBHUMANS LOGO

Peroxide

Peroxide girl with a false ID
Lost and lonely she can't see
Peroxide hair and burnt out eyes
Blinded by so many lies
Chorus: Peroxide! Peroxide!
Because nobody cares?
What do you do?
You dye your hair
Her hair was just a boring mess
She had never known success
Saw the punks they didn't care
Walked around with peroxide hair
Chorus Now she's out of trouble cos her hair is white
And the punks all think “she's all right”
But she is blind her face is red
Peroxide soaked into her head
Chorus

Utleniona, tleniona

Dziewczyna z utlenionymi włosami z fałszywym dowodem osobistym
Zagubiona i samotna nie potrafi widzieć (rozumieć)
Utlenione włosy i rozpalone oczy
Jest oślepiona tyloma kłamstwami
Refren:Tleniona! Tleniona!
Ponieważ nikomu nie zależy?
Co robisz?
Malujesz swoje włosy
Jej włosy były po prostu w nużącym nieładzie
Nigdy nie poznała smaku sukcesu
Widziała punków, którym nie zależało
Chodząc po okolicy z tlenionymi włosami
Refren
Teraz pozbyła się kłopotów, ponieważ jej włosy są białe
A punki wszyscy myślą, że "ona jest w porządku"
Jednak ona błądzi w ciemności jak ślepiec, a jej twarz jest czerwona od wypieków
Jej głowę nasączono nadtlenkiem
Refren
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS