POSSESSION

I want to crawl inside your soul
Nestle in your brain
Stand you on your head
Crouch you on all fours
I will walk among your dreams
When you think you are asleep
The invitation of your mind
Beckons me to your sin
All the things that you say and feel
For I will be inside your speech
Say the words you must not say
For I will lurk inside your heart
If you can take it and survive
As it must ever be
Oppression It’s ever been
Through my oppressive black sleeping
It has always been Possession
As it must always be
All the things that you say and feel
Become Possession - riding Possession - riding you hard Possession - riding you on yea
And I will worm inside your skull
Make you beg to be my whore
Do my bidding day and night
If you can take it and survive
As it must ever be
Oppression It’s ever been
Through my oppressive black sleeping
It has always been Possession
As it must always be

WŁASNOŚĆ

Chcę wpełznąć do wnętrza twojej duszy
Usadowić się w twoim mózgu
Postawić ciebie na głowie
Sprowadzić ciebie do parteru
Będę przechadzał się w twoich snach
Kiedy myślisz, że śpisz
Zaproszenie twojego umysłu
Zachęca mnie do grzechu
Wszystko to, co mówisz i czujesz (jest nieważne, przyp. tłumacza)
Ponieważ będę twoją mową
Wypowiadaj słowa, których nie wolno ci wypowiadać
Ponieważ będę czaić się w twoim sercu
Jeśli potrafisz to znieść i przetrwać
Jako że to zawsze musi być opresją, uciskiem
I zawsze jest
W moich ciężkich czarnych snach
To zawsze była ( i jest nadal) Własność
Jako że to zawsze musi być
Wszystko to co mówisz i czujesz
Zostań Własnością - ujeżdżając Własność - ujeżdżając ciebie mocno Własność - jadąc na tobie, tak
I będę wił się jak robak w twojej czaszce
Sprawię, że będziesz błagała by zostać moją kurwą
Sprawię, że będziesz spełniała moje zachcianki dniem i nocą
Jeśli potrafisz to znieść i przetrwać
Jako że to zawsze musi być opresją, uciskiem
I zawsze jest
W moich ciężkich czarnych snach
To zawsze była ( i jest nadal) Własność
Jako że to zawsze musi być

DANZIG LYRICS
Copyright by Glenn Danzig