Psycho Circus ("Psycho Circus", 1998)

PSYCHO CIRCUS

Hello!
Here I am
Here we are
We are one
I've been waiting for this night to come
Get up!
Now it's time for me to take my place
The make-up runnin' down my face
We're exiles from the human race
You're in the psy…
You're in the psycho circus
You're in the psy…
You're in the psycho circus
And I say “Welcome to the show”
I've been waitin' here to be your guide
So come
Reveal the secrets that you keep inside
Get up!
No one leaves until the night is done
The amplifiers starts to hum
The carnival has just begun
You're in the psy…
You're in the psycho circus
You're in the psy…
You're in the psycho circus
And I say “Welcome to the show”
Welcome to the show
Welcome to the show
The show
(Spoken)
I
I've been waitin’ here to be your guide
So come
Reveal the secrets that you keep inside
Get up!
No one leaves until the night is done
The amplifiers starts to hum
The carnival has just begun
You're in the psy…
You're in the psycho circus
You're in the psy…
You're in the psycho circus
You're in the psy…
And I say “Welcome to the show”
Welcome to the show
Welcome to the show
And I say
Welcome to the show

"PSYCHO" CYRK

Cześć!
Oto ja
Oto my
Jesteśmy znowu razem (zjednoczyliśmy się)
Czekałem od dawna na tę noc (ten wieczór)
Obudźcie się!
Teraz nadszedł mój czas, by zająć należne mi miejsce
Szminka i krem mojego make-up’u spływają po moim policzku
Ludzkość skazała nas na wygnanie
Jesteście na przedstawieniu cyrku „psycholi”
Jesteście na przedstawieniu cyrku „psycholi”
Jesteście na przedstawieniu cyrku „psycholi”
I ja mówię do was „Witajcie na przedstawieniu”
Czekam tutaj by was (po tym cyrku) oprowadzić
Więc chodźcie tutaj
Wyjawcie tajemnice, które tak skrzętnie skrywacie
Obudźcie się!
Nikt nie wyjdzie stąd dopóki dopóty noc nie skończy się
Wzmacniacze zaczynają burczeć
Karnawał właśnie rozpoczął się
Jesteście na przedstawieniu cyrku psy...
Jesteście na przedstawieniu cyrku „psycholi”
Jesteście na przedstawieniu cyrku psy...
A ja mówię wam „Witajcie na przedstawieniu”
Witajcie na przedstawieniu
Witajcie na przedstawieniu
Na przedstawieniu
(Ktoś mówi)
Ja
Czekam tutaj by was (po tym cyrku) oprowadzić
Więc chodźcie tutaj
Wyjawcie tajemnice, które tak skrzętnie skrywacie
Obudźcie się!
Nikt nie wyjdzie stąd dopóki dopóty noc nie skończy się
Wzmacniacze zaczynają burczeć
Karnawał właśnie rozpoczął się
Jesteście na przedstawieniu cyrku psy...
Jesteście na przedstawieniu cyrku „psycholi”
Jesteście na przedstawieniu cyrku psy...
A ja mówię do was „Witajcie na przedstawieniu”
Witajcie na przedstawieniu
Witajcie na przedstawieniu
A ja mówię
Witajcie na przedstawieniu

KISS HOMEPAGE
KISS-"PSYCHO CIRCUS" LYRICS
© KISS