Ball of destruction

Ready to fight

we won't take any shit and we're not about
to leave, just cause you don't like who
and what we wanna be who are you to say
what's wrong and what's right if it's what
it takes we're ready to fight
ready to fight, ready to fight
ready to fight, fight, fight, fight
repeat

Gotowy do walki

nie zadowolimy się gównem i zaraz
nie odejdziemy tak tylko dlatego, że wy nie akceptujecie
nas takimi jakimi chcemy być kim jesteś, że masz prawo mówić
co jest złe a co dobre? jeśli tego
wymaga sytuacja, to jesteśmy gotowi do walki
gotowi do walki, gotowi do walki
gotowi do walki, walki, walki, walki
Powtórka

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL