"Reason for existence EP"

SUBHUMANS LOGO

Reason for Existence

What’s your reason for existence?
Do you believe in anything?
Or does your lifestyle contradict
The words you write the songs you sing?
Are you happy in your work
As you protest about the unemployed
You don’t wanna work but you need the money
The reality you can’t avoid
But do you wanna work for the money?
Do you wanna work for the system?
Are you happy as you vote
To keep the parasites alive?
You don’t want to vote but you think you should
They said it was right and you never asked why
But do you wanna vote for your conscience?
Do you want to vote for the system?
Are you happy signing up
In the army just to get some pay?
Fighting a war without a cause
Can you manage to ignore your self-decay?
But do you wanna fight for your country?
Do you wanna fight for the system?
You’re their reason for existence
They use you to finance their state
The words you shout with such conviction
Is it the only way to express your hate?

Sens życia, istnienia

Jaki jest twój cel istnienia?
Czy w coś wierzysz?
Lub czy też twój styl życia stoi w sprzeczności
do słów, których używasz, pisząc teksty piosenek?
Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?
Gdy protestujesz przeciwko bezrobociu
Nie chcesz pracować ale potrzebujesz pieniędzy
Rzeczywistość od której nie można uciec
Ale czy chcesz pracować dla pieniędzy?
Czy chcesz pracować dla systemu?
Czy jesteś szczęśliwy gdy głosujesz?
Aby utrzymywać pasożyty przy życiu?
Nie chcesz głosować ale myślisz, że powinieneś
Oni powiedzieli, że to było właściwe a ty nigdy nie zapytałeś dlaczego tak sądzili
Ale czy chcesz głosować dla dobra twojego sumienia?
Czy chcesz głosować dla systemu?
Czy jesteś zadowolony gdy zapisujesz się by
pełnić służbę wojskową w celu uzyskania jakiegoś żołdu?
Walcząc na wojnie bez przyczyny
Czy potrafisz zignorować swoją auto-zagładę?
Jednak czy chcesz walczyć dla systemu?
Ty jesteś ich celem, powodem istnienia
Oni wykorzystują ciebie by finansować ich państwo
Słowa, które wykrzykujesz z takim przekonaniem
Czy jest to jedyny sposób wyrażenia twojej nienawiści?
SUBHUMANS HOMEPAGE
Copyright by SUBHUMANS