"Fontanelle"

Right Now

Pray the one my soul to keep
Servant's service
Too scared to sleep because of the creep
Scarred surface
In the right now
When I'm next to your head I see white
Heaven's presence
Mother dying all of the time
My sickness
In the right now
We'll take you
We'll take all of you
In the right now

Już teraz

Módl się do tego, który jest właścicielem mojej duszy
Posługa służącego
(jestem) zbyt przestraszona(y) by zasnąć z powodu cierpkiej skórki
Zarysowana powierzchnia
Już teraz
Kiedy znajduje się obok twojej głowy to uspokajam się
Czuję obecność nieba
Matka umierająca przez cały czas
Moja choroba
Już teraz
Zabierzemy cię
Zabierzemy cię całą
Już teraz

BABES IN TOYLAND HOMEPAGE
© BABES IN TOYLAND