Save your love ("Dynasty", 1979)

Save your love

You were my woman and I was your man
You were good lookin'
You know I was your biggest fan

You tried to teach me things I already knew
When you couldn't reach me
Girl, I think you knew that we were through
Baby, it's over

Save your love, save it, save it
Save your love, save it, save it
Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Put it back on the shelf
For somebody else

You said you love me, you may have been right
But hangin' above me, girl,
You know that we would fight

You tried to change me and mess up my mind
Now, don't rearrange me
And girl, you know that's why you're left behind
It's over now

Save your love, save it, save it
Save your love, save it, save it
Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Put it back on the shelf
For somebody else

Girl, you know it's over
We had some good times
But now they're gone, so long

Save your love, save it, save it
Save your love, save it, save it
Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Put it back on the shelf
For somebody else

Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Girl, I don't want it, save your love

Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Girl, I don't want it, save your love

Save your love, I don't want it (save your love)
Save it for someone else (save it, save it)
Save your love, I don't need it (save your love)
Girl, I don't want it, save your love

Oszczędź mi swojej miłości

Byłaś moją lubą a ja byłem twoim lubym
Byłaś ładną laską
Wiesz, że byłem twoim największym fanem

Próbowałaś nauczyć mnie tego, co już dawno umiałem
Kiedy nie mogłaś ze mną nawiązać kontaktu
Dziewczyno, sądzę, że wiedziałaś, że między nami wszystko już było skończone
Kochanie, to koniec

Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Odłóż ją na półkę
Dla kogoś innego

Mówiłaś, że mnie kochasz, być może miałaś rację
Jednak wisząc tak nade mną, dziewczyno
Wiedziałaś, że będziemy się kłócić

Próbowałaś mnie zmienić i namieszałaś mi w głowie
Teraz, nie naprawiaj mojego życia
I dziewczyno, wiesz, że z tego powodu zostawiłem ciebie
To koniec.

Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Odłóż ją na półkę
Dla kogoś innego

Dziewczyno, wiesz, że to koniec
W naszym związku były też miłe chwile
Ale teraz ich już nie ma, od tak dawna

Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, oszczędź mi jej, oszczędź mi jej
Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Odłóż ją na półkę
Dla kogoś innego

Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Dziewczyno, nie chcę jej, oszczędź mi swojej miłości

Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Dziewczyno, nie chcę jej, oszczędź mi swojej miłości

Oszczędź mi swojej miłości, nie chcę jej (oszczędź mi swojej miłości)
Zachowaj ją dla kogoś innego (oszczędź mi jej, oszczędź mi jej)
Oszczędź mi swojej miłości, nie potrzebuję jej (oszczędź mi swojej miłości)
Dziewczyno, nie chcę jej, oszczędź mi swojej miłości

KISS HOMEPAGE KISS-"DYNASTY" LYRICS
© KISS