SIMPLE AND QUITE USEFUL SEARCH ENGINE

This page contains "a simple search engine". A potential visitor of this site should find any information that is uploaded to ftp: http://gindrich.tripod.com. This search device will not be helpful if you want to look something up in my professional data base called: special education. Moreover this search is centred on "HTML, HTM file name as well as on the www page content". To start searching process type a term into the box and just click: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie (Polish commands)or submit query, send query (English commands). The commands names that are in use differ from one another.The reason is a wide variety of www internet browsers (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA etc.) Each browser sometimes displays its own name as the command language (for example JAVASCRIPT or CGI)requires.

PROSTA I UŻYTECZNA WYSZUKIWARKA

Ta strona zawiera "prostą wyszukiwarkę". Odwiedzający tę witrynę powinni znaleźć wszelkie informacje, które załadowano na serwer ftp: http://gindrich.tripod.com. Wyszukiwarka ta nie będzie pomocna jeśli zechcesz odnaleźć informację w mojej profesjonalnej bazie danych o nazwie: edukacja specjalna. Ponadto wyszukiwarka ta reaguje na "nazwę pliku w formatach HTML, HTM a także na zawartość danej strony www". Aby rozpocząć proces wyszukiwania wpisz jakiś termin w okienku i po prostu kliknij: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie. Nazwy komend będących w użyciu w obrębie wyszukiwarki różnią się. Powodem jest wielkie zróżnicowanie w zakresie stosowanych przez użytkowników internetu przeglądarek (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA itp.). Każda przeglądarka czasami wyświetla własną nazwę w zależności od języka programowania (na przykład JAVASCRIPT lub CGI).