SIMPLE AND QUITE USEFUL SEARCH ENGINE

This page contains "a simple search engine". A potential visitor of this site should find any information that is uploaded to ftp: http://gindrich.tripod.com. This "searching files device" will not be helpful if you want to look something up in my professional data base called: special education. Moreover, it responds to "HTML, HTM file name as well as the www page content". To start searching process type a term into the box and just click: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie (Polish commands) or submit query, send query (English commands). The commands names that are in use differ from one another.The reason is a wide variety of www internet browsers (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA etc.) Each browser sometimes displays its own name as the command language (for example JAVASCRIPT or CGI) requires. My search engine does not always work.

PROSTA I UŻYTECZNA WYSZUKIWARKA

Ta strona zawiera "prostą wyszukiwarkę". Odwiedzający tę witrynę powinni znaleźć wszelkie informacje, które załadowano na serwer ftp: http://gindrich.tripod.com. Wyszukiwarka ta nie będzie pomocna jeśli zechcesz odnaleźć informację w mojej profesjonalnej bazie danych o nazwie: edukacja specjalna. Ponadto wyszukiwarka ta reaguje na "nazwę pliku w formatach HTML, HTM a także na zawartość danej strony www". Aby rozpocząć proces wyszukiwania wpisz jakiś termin w okienku i po prostu kliknij: prześlij kwerendę, prześlij zapytanie. Nazwy komend będących w użyciu w obrębie wyszukiwarki różnią się. Powodem jest wielkie zróżnicowanie w zakresie stosowanych przez użytkowników internetu przeglądarek (EXPLORER, NETSCAPE, FIREFOX MOZILLA, OPERA itp.). Każda przeglądarka czasami wyświetla własną nazwę w zależności od języka programowania (na przykład JAVASCRIPT lub CGI). Moja wyszukiwarka nie zawsze działa.