should have known
depression
inside a confused mind
pushed you over the edge man
what a waste of time
i should have known
right from the start
the bullet
came from the gun
pierced through the target
killed everyone
desperation
nothing looks the same
it pulled you down man
into an emotional grave
i should have known
right from the start
powinienem był wiedzieć
depresja
wewnątrz zmieszanego umysłu
zepchnęła ciebie na krawędź przepaści człowieku
co za strata czasu
powinienem był wiedzieć
od samego początku
kula
wypaliła ze spluwy
przecięła cel
zabiła każdego
desperacja
nic nie wygląda tak samo
wciągnęła ciebie człowieku
do uczuciowego grobu
powinienem był wiedzieć
od samego początku