slow

i thought
there was a bond
i sure learned
i couldn’t have been more wrong
your looking out for number one
now you are not the only one
slow
there’s no direction
slow
there’s no objective
slow
take it slow
i thought
the blood was thick
i sure got a better look
standing in it
you sure hit hard
next time i’ll be on my guard
slow
there’s no direction
slow
there’s no objective
slow
take it slow

zwolnij

myślałem
że była jakaś więź
na pewno się dowiedziałem
(że) nie mogłem się bardziej mylić
ty rozglądasz się za tym kimś, kto jest numerem jeden
teraz nie jesteś jedyną/jedynym
zwolnij
nie ma żadnego kierunku
zwolnij
nie ma żadnego celu
zwolnij
myślałem
że krew była gęsta
na pewno lepiej się przyjrzałem
stojąc w kałuży krwi
na pewno uderzyłeś mocno
następnym razem obronię się
zwolnij
nie ma żadnego kierunku
zwolnij
nie ma żadnego celu
zwolnij
zwolnij

IGNITE LYRICS
© IGNITE