Ball of destruction

Smell the bacon/What's with you

No more fighting we've had enough
We won't take anymore of your shit
you got the badge and you got the gun
don't shoot us down just cause we're
having fun

Powąchaj bekon/Co z tobą

Koniec walki już nam wystarczy
Nie zniesiemy już dłużej tej gównianej sytuacji jaką wywołałeś
masz odznakę i masz spluwę
nie zastrzel nas tylko dlatego, że
się bawimy

MADBALL HOMEPAGE
© MADBALL