SMRT ZA SMRT

pribijali zlocince
zive na drevesa
strahotno mucili
iztiskali oci
rezali usesa in jezike
jim trli ude
prebadali misice na nadlahteh
ter jim skozi odprte rane vtikali
prekrizane roke
cele zlocinske druzine pomorli
nekak specialist
za pobijanje krivih otrok in zena
katerim so kar z zepnimi nozi
rezali glave
smrt za smrt
smrt za smrt
smrt za smrt
smrt

DEATH FOR DEATH

nailing criminals
alive to trees
cruelly torturing
gouging out eyes
cutting off ears and tongues
crushing their limbs
piercing biceps
their bound hands
thread through their open wounds
all criminal families killed
some specialist
for executing guilty women
and children
with pocket knives
death for death
death for death
death for death
death

ŚMIERĆ ZA ŚMIERĆ

przybijanie przestępców gwoździami
na żywca do drzew
okrutne tortury
wyłupywanie oczu
odcinanie uszu i języków
łamanie ich kończyn
przekłuwanie bicepsów
ich związane ręce
przepchnięte przez ich otwarte rany
wszystkie rodziny przestępców zabite
jakiś specjalista
od zabijania winnych kobiet
i dzieci
za pomocą kieszonkowych noży
śmierć za śmierć
śmierć za śmierć
śmierć za śmierć
śmierć

LAIBACH LYRICS
© Laibach