DEVIL'S PLAYTHING

Love is a flame
A devil's thing
A violent storm
About to be born
Just look in these eyes
See all the lies
All these things you see
You cannot deny
And this flame that burns inside
If you get too close
Burn you alive
Just look in these eyes
And see if they lie
All these words i speak
You cannot deny
Got a light shines on me
Gentle light it will never be
See the flame in my hand
If you play w/fire you're playing in hell
chorus Devil's plaything in my hands
If you don't want pain
You don't understand
Got a light shines on me
If you wanna touch flames come unto me
Got a flame burn inside
If you don't wanna burn
Just walk on by
And the pain you're feeling now
Is nothing compared to the pleasure I hide
chorus Got a flame in my hand
If you don't want a fire
Step out of my light
Walk on by
Just look away
Cause if you're on my path
You're better off dead chorus

DIABELSKA ZABAWKA

Miłość jest jak płomień
Jest czymś diabelskim
Gwałtowną burzą która ma za chwilę się narodzić
Tylko popatrz w te oczy
Zobaczysz wszystkie kłamstwa
Wszystkiemu, co widzisz
Nie możesz zaprzeczyć
A ten płomień który płonie we wnętrzu
Jeśli podejdziesz zbyt blisko spalisz się żywcem
Tylko popatrz w te oczy
I zobaczysz czy one kłamią
Wszystkim tym słowom, które słyszysz z moich ust
Nie możesz zaprzeczyć
Mam światło które świeci na mnie
Subtelnym, delikatnym światłem to ono nigdy nie będzie
Widzisz płomień w mojej dłoni
Jeśli igrasz z ogniem to bawisz się w diabła
refren Diabelska zabawka w moich rękach
Jeśli nie chcesz zaznać bólu, cierpienia
To nie zrozumiesz tego
Mam światło które na mnie świeci
Jeśli chcesz dotknąć płomieni
Podejdź bliżej do mnie
Mam płomień płonący wewnątrz
Jeśli nie chcesz spłonąć
Po prostu przejdź bokiem, omiń mnie
A cierpienie które teraz odczuwasz
Jest niczym w porównaniu do przyjemności, jaką skrywam
refren
Mam płomień w mojej dłoni
Jeśli nie chcesz poczuć ognia
To odejdź od mojego światła
Przejdź bokiem, omiń mnie
Po prostu odwróć głowę
Ponieważ jeśli znajdziesz się na mojej drodze
To wtedy lepiej zgiń refren

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig