Stand up and shout ("Holy Diver", 1983)

Stand up and shout

It's the same old song
you gotta be somewhere at sometime
and they'll never let you fly
It's like broken glass
you get cut before you see it
so open up your eyes

You've got desire
so let it out
you've got the power
stand up and shout
shout, shout, stand up and shout

You got wings of steel
but they never really move you
you only seem to crawl
You've been nailed to the wheel
but never really turning
you know you've got to work it out
You've got desire
so let it out
you've got the power
stand up and shout
shout, shout, stand up and shout

Let it out

You are the strongest chain
and you're not just some reflection
so never hide again
You are the driver
you own the road
you are the fire -- go on, explode

Let it out

Stand up and shout

Wstań i krzycz

To ta sama stara pieśń
Musisz gdzieś dotrzeć w jakimś czasie
I oni nigdy nie pozwolą ci polecieć
To jak rozbite szkło (kieliszek, szklanka)
ty skaleczysz się zanim zrozumiesz (co się stało)
więc otwórz szeroko oczy

Ty czujesz pragnienie (pożądanie)
Więc daj jemu wyraz
Ty masz władzę
Wstań i krzycz
Krzycz, krzycz, wstań i krzycz

Ty masz stalowe skrzydła
Ale one nigdy tak naprawdę nie sprawią, że wzbijesz się w powietrze
Wydaje się, że ty tylko pełzasz
Przybito cię gwoździami do koła
Ale nigdy tak naprawdę nie obracałeś się jako ono
Ty wiesz, że musisz to rozgryźć (rozwiązać ten problem)

Ty czujesz pragnienie (pożądanie)
Więc daj jemu wyraz
Ty masz władzę
Wstań i krzycz
Krzycz, krzycz, wstań i krzycz

Daj jemu wyraz

Ty jesteś najmocniejszym łańcuchem
I ty nie jesteś tylko jakąś refleksją
Więc nigdy już się nie ukrywaj
Ty jesteś kierowcą
Droga, którą ty jedziesz należy do ciebie
Ty jesteś ogniem - no to dalej, wybuchaj

Daj temu wyraz

Wstań i krzycz

© DIO