Take me ("Rock and roll over",1976)

Take me

Put your hand in my pocket
Grab onto my rocket
Feels so good to see you receive
Baby got to know
Do do you want to go
How you gonna make me feel

I said "Go baby, you make me feel ah, ah, ah, ah yeah
Oh, baby, you make me feel ah, ah, ah, ah yeah"
So take me any way you want me
Just break me any way you can
Take me any way you want me, now
Make me feel like a man, yeah
Sittin' in the back
Her head down in my lap
The moonlight shinin' down on her hair
The radio was playin'
Her fingertips were strayin'
Her mama didn't she was there, no

She said "Oh baby, you make me feel ah, ah, ah, ah yeah
Oh, baby, you make me feel ah, ah, ah, ah yeah"
So take me any way you want me
Just break me any way you can
Take me any way you want me, now
Make me feel like a man
Make me feel it, baby
Ahh, take me any way you want me

Ah, ah, ah, ah yeah, take me baby
Ah, ah, ah, ah
Take me, take me, take me, love me
Take me, squeeze me, hug me, any way you can
Take me any way you want me, now
Ah, ah, ah, ah yeah, ah ah ah ah
Take me, whoo, any way you want me
Squeeze me, you can have it any way you can
Take me, hold me baby, come on, now, come on, now
Ah, ah, ah, ah yeah
Take me

Weź mnie

Wsuń swoją dłoń do mojej kieszeni
Chwyć się mojej rakiety
To tak miło, że ty czujesz
Kochanie musisz wiedzieć
Czy, czy chcesz zacząć (kochać się, przyp. tłumacza)
Jak sprawisz, że coś poczuję
Ja rzekłem "Zaczynaj kochanie, ty sprawiasz, że czuję się ah, ah, ah, taak
Oh, kochanie, ty sprawiasz, że czuję się ah, ah, ah, ah taak"
Więc weź mnie tak jak chcesz
Po prostu zniszcz mnie tak jak potrafisz
Weź mnie tak jak chcesz, no już, teraz
Uczyń ze mnie mężczyznę, taak
Siedzimy z tyłu domu
Jej głowa spoczywa na moich kolanach
Księżyc rzuca blask prosto na jej włosy
Grało radio
A jej koniuszki palców błądziły
Jej mama, czyż jej tam nie było, nie

Ona odparła "Oh, kochanie, ty sprawiasz, że czuję się ah, ah, ah, ah taak
Oh, kochanie, sprawiasz, że czuję się ah, ah, ah, ah taak"
Więc weź mnie tak jak chcesz
Po prostu złam (pokonaj) mnie jeśli potrafisz
Weź mnie tak jak chcesz, no już, teraz
Uczyń ze mnie mężczyznę
Spraw, abym poznał jak to jest być mężczyzną, kochanie
Ahh, weź mnie tak jak chcesz

Ah, ah, ah, ah taak weź mnie kochanie
Ah, ah, ah, ah
Weź mnie, weź mnie, weź mnie, kochaj mnie
Weź mnie, wyciśnij mnie jak cytrynę, przytul mnie, tak jak potrafisz
Weź mnie tak jak chcesz, no już, teraz
Ah, ah, ah, ah taak, ah ah, ah ah
Weź mnie, whoo, tak jak chcesz
Wyciśnij mnie jak cytrynę, możesz kochać się tak jak potrafisz
Weź mnie, obejmij mnie kochanie, śmiało, no już, śmiało, teraz
Ah, ah, ah, ah taak
Weź mnie

© KISS
Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2017