BREACH - OUTLINES; THE AIR WE BREATHE

THE AIR THAT WE BREATHE

Political wars global crises.
Polluted environment.
Sickness decease to be facing the ground ignoring to see.
Trying to build something really strong.
Mother earth to be wounded.
Why the fuck it's wrong.
Brought to this world.
Just a plain pure human being.
We should not waste what we have.
It's the air that we breathe.
Brought to this world with no thoughts.To conceal.
Take a good look inside, it's the air that we breathe.
Don't you think it's time to give it some respect.
Try to give it a thought of what it will become.
Trying to build something really strong inside mother earth to be wounded.
Why the fuck it's wrong.
This feeling inside of me scared is all we can be.
Living with those facts in life you can't close your eyes.
Ignoring those things try to think this is for real it is THE AIR THAT WE BREATHE
integration, building trust pushing it forward together as one.

POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAMY

Polityczne wojny globalny kryzys.
Zatrute środowisko.
Oblicze choroby, zarazy przed którymi staje twarzą w twarz ziemia (po której chodzimy) a my ignorujemy to.
Próbując zbudować cos naprawdę mocnego.
Matka Ziemia będzie zraniona.
Dlaczego jest z nią kurwa źle.
Przychodzący na ten świat
Po prostu zwykły nieskażony, nieskazitelny człowiek
Nie powinniśmy zniszczyć tego co posiadamy
To powietrze, którym oddychamy
Przychodzący na ten świat bez jakiejkolwiek świadomości.
Spójrz dokładnie we wnętrze, to powietrze którym oddychamy.
Czy nie sądzisz, że najwyższa pora aby to trochę uszanować.
Spróbuj pomysleć czym Ziemia się stanie.
Próbując zbudować coś naprawdę mocnego wewnątrz matki Ziemi, która ma być zraniona.
Dlaczego jest kurwa z nią źle.
To uczucie wewnątrz mnie, którego się boję jest wszystkim czym możemy być.
Stykając się z tymi faktami w życiu nie możesz zamykać oczu.
Ignorując te kwestie spróbuj pomyśleć, że to jest prawdą to jest POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAMY -
integracja, tworząc wspólne zaufanie łącząc to w jedną całość

Piotr Alfred Gindrich, 2015 Back/Powrót