I DON’T MIND THE PAIN

Remember to call my name
I adore it
If you call my name
I implore it
If w/all these things we invoke here
Call you out our name
But be forewarned dear
I don’t mind the pain
We hear you call our name
We adore it
Hear you all these things
That we invoke here
If you call our name
Rest assured dear
See you all these things
But be forewarned dear
I don’t mind the pain
And i stay so arcane
In the shadows of your brain
Will i come to you again
Remember i don’t mind the pain
Hear you call our name
Can you afford it
Racked w/all these things and beyond hope
Dear remember to call our name
And we assure you trip
W/all these things that we invoke here
I don’t mind the pain

NIE MAM NIC PRZECIWKO CIERPIENIU

Pamiętaj przywołuj moje imię
Uwielbiam to
Jeśli wezwiesz moje imię
Ja będę o to błagać
Jeśli za pomocą tego wszystkiego, co tutaj wzywamy
Przywołamy ciebie w naszym imieniu
Ale bądź przezorna kochanie
Nie mam nic przeciwko cierpieniu
Słyszymy jak wzywasz nasze imię
My uwielbiamy to
Słyszymy ciebie, wszystko to
Co tutaj wzywamy
Jeśli wezwiesz nasze imiê
Bądź pewna kochanie
Widzisz, rozumiesz to wszystko
Ale bądź przezorna kochanie
Nie mam nic przeciwko cierpieniu
I nie można poznać moich myśli i zamiarów (jestem taki nieprzenikniony)
Schowany w cieniu twojego umysłu
Czy przyjdę jeszcze do ciebie
Pamiętaj nie mam nic przeciwko cierpieniu
Słyszę że wzywasz nasze imię
Czy możesz sobie na to pozwolić
Będąc dręczoną tym wszystkim i nie mając nadziei na to że będzie lepiej
Kochanie pamiętaj wzywaj naszego imienia
I my zapewnimy ci podróż
Za pomocą tego wszystkiego, co tutaj wzywamy
Nie mam nic przeciwko cierpieniu

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig