INTRICATE [va: l]

to hell

do you seek for a needle
in every spoken crowd
then search to set up the rules
do you want everything to be explained
then search to set up rules
seek for my last quarters
whoms choice to divide
contradictions will speak for themselves
further to close the drawers
and to forget the past
'cos all in all it's just a moment
and there's no model to follow
contradictions will speak for themselves
naked knowledge to sterilize
maybe a base for cheap excuses
so i leave this part to accept

do diabła

czy szukasz igły
w każdym tłumie do którego przemawiasz
potem zaczynasz poszukiwania by ustanowić zasady
czy chcesz żeby wszystko było wyjaśnione
potem zaczynasz poszukiwania by ustanowić zasady
szukasz miejsc, w których ostatnio przebywałem
(jak myślisz) kto chce tylko dzielić ludzi
sprzeczności przemówią za siebie
dalej zamknąć szuflady
i zapomnieć przeszłość
bo ogółem to jest po prostu chwilą
i nie ma żadnego wzorca do naśladowania
sprzeczności przemówią za siebie
nieskrywana wiedza, którą można wysterylizować
możliwe, że podstawa dla tanich usprawiedliwień
tak więc porzucam tę rolę aby ją przyjąć

INTRICATE HOMEPAGE
© INTRICATE