Under the rose ("[Music from] The Elder", 1981)

Under the rose

Though you may be pure of heart
And free of sin
And though you have been chosen
To begin
And yet you must be worthy of
The prophecy
But seek and you shall find
Your destiny

Loneliness will haunt you
Will you sacrifice?
Do you take the oath
Will you live your life
Under the rose

The more you hurt the less you feel
The pain
And the more you change, the more you stay
The same
But now before you lies the quest
At hand
And from this boy you may become
A man

Do you understand
Will you sacrifice?
Do you take the oath
Will you live your life
Under the rose

Wierny swojemu powołaniu

Chociaż możesz mieć czyste serce
I być bez grzechu
I mimo że zostałeś wybrany
Aby dać temu początek
I jak dotąd ty musisz zasługiwać na to
Proroctwo
Ale szukaj i znajdziesz
Swoje przeznaczenie

Samotność zadręczy ciebie
Czy poświęcisz się?
Czy złożysz przysięgę
Czy przeżyjesz swoje życie
Wierny swojemu powołaniu

Im bardziej kogoś ranisz tym mniej to ciebie
Boli
I im bardziej starasz się zmienić, tym bardziej stajesz się
Taki sam (jak dawniej)
Ale teraz przed tobą otwiera się perspektywa walki
Jest ona tak bliska, jest w zasięgu twojej dłoni
I dzięki niej z tego małego chłopca możesz stać się
Mężczyzną

Czy pojmujesz
Czy poświęcisz się?
Czy złożysz przysięgę
Czy przeżyjesz swoje życie
Wierny swojemu powołaniuKISS HOMEPAGE KISS - "(MUSIC FROM) THE ELDER" LYRICS
© KISS