UNTIL YOU CALL ON THE DARK

I wanna be your misery
I wanna be the world you fear
I wanna be your emptiness
I wanna be the god who kills
I wanna be the christ
Who dies upon the fires of infamy
Can’t you see it
Can you feel it
Until you call on the dark
Can’t you see it now
How black your future will be
And every emissary that
I send you will bleed
I wanna be your misery
I wanna be the world you fear
I wanna be the christ
Who dies upon the fires of infamy
Can’t you see it
Can you feel it
Until you call on the dark

DOPÓKI NIE WEZWIESZ CIEMNOŚCI

Chcę być twoją niedolą
Chcę być światem, którego się boisz
Chcę być twoją pustką
Chcę być bogiem, który zabija
Chcę być Chrystusem
Który umiera w ogniu infamii, złej sławy
Czyż nie rozumiesz tego
Czyż nie czujesz tego
Dopóki nie wezwiesz ciemności
Czyż nie rozumiesz tego teraz
W jak w czarnych barwach rysuje się twoja przyszłość
I każdy posłaniec
Którego wyślę do ciebie będzie krwawił
Chcę być twoją niedolą
Chcę być światem, którego się boisz
Chcę być Chrystusem
Który umiera w ogniu infamii, złej sławy
Czyż nie rozumiesz tego
Czyż nie czujesz tego
Dopóki nie wezwiesz ciemności

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig