"SMALL PARTS ISOLATED AND DESTROYED"

VICTORY

When I set out on this journey
I thought it would never end
When I started down that road
I could not see the end
And when I took that first step
I fell in so deep, so deep
And all the things that were so hard won
You know I thought I would always keep
Now, what do you think I see
Standing like a wall in front of me
Defeat, not victory

Defeat, not victory

So, what are you going to do?
Die? No!
You going to lay down and die?
No!

I will not admit defeat
I will not admit defeat
I will see
Victory

Pride and deceit have choked my life like weeds
And I lost sight of what I really had
What I really need
And all the things I should have valued
I gave away for a prayer and a song
Now when I reach out for them
They are gone
Now do you know what I see
Standing in front of me
Like a headstone
A fucking monument to human misery
Defeat, not victory

Defeat, not victory

So, what are you going to do?
Die? No!
You going to lay down and die?
No!

I will not admit defeat
I will not admit defeat
I will see
Victory

Do I have any friends here?
I can't see
Are any of my friends here?
I can't see
What about you?
Could you be a friend to me?
What about you?
Could you mean something to me?
I've got a question to ask you
Then you can ask it of me
It's a simple request
Then you can make it of me
Can you forgive me?
Can you forgive me?
Can you see what will be?
Is it?
Victory

Now I can't show you all the things I've seen
And I can't make you feel anything
Not what they meant to me
And someday I know
No matter how hard we try
We are all going to have to lay down and die
So, maybe I should just tell you
What I hope and believe
For every defeat there will be
a Victory

For every defeat there will be
a Victory

In defeat

Victory

ZWYCIĘSTWO

Kiedy wyruszyłem w tę podróż
To wyobrażałem sobie, że nigdy się ona nie skończy
Kiedy wyruszyłem na przejażdżkę tą drogą
To nie potrafiłem dostrzec, gdzie się ona kończy
A kiedy zrobiłem ten pierwszy krok
To upadłem tak głęboko, jakby na same dno
A o każde zwycięstwo musiałem tak straszliwie walczyć
Wiesz sądziłem, że zawsze będę wygrywać po ciężkiej walce
A teraz, co według ciebie ja widzę
Stojąc, tak jak ta ściana wprost przede mną
Klęskę (porażkę), a nie zwycięstwo

Klęskę (porażkę), a nie zwycięstwo

Więc, co zamierzasz uczynić?
Umrzeć? Nie!
Zamierzasz położyć się i umrzeć?
Nie!
Nie przyznam się do porażki
Nie przyznam się do porażki
Zobaczę
Zwycięstwo

Duma i nieuczciwość zarosły jak chwasty na polu, wstrzymując wegetację moich życiodajnych roślin
I zapomniałem o tym co jest naprawdę dla mnie ważne
O tym, czego naprawdę potrzebuję
A wszystkie te rzeczy, które powinienem cenić
Oddałem (i porzuciłem je) dla modlitwy i śpiewania
Teraz kiedy sięgam po nie
To ich nie ma
A czy teraz wiesz co ja widzę
Stojąc na wprost mnie
Jak wielki głaz
Pierdolony pomnik wzniesiony ku czci ludzkiej niedoli, udręki
Klęska (porażka), nie zwycięstwo

Klęska (porażka), nie zwycięstwo

Więc, co zamierzasz uczynić?
Umrzeć? Nie!
Zamierzasz położyć się i umrzeć?
Nie!
Nie przyznam się do porażki
Nie przyznam się do porażki
Zobaczę
Zwycięstwo

Czy mam tu jakiś przyjaciół?
Nie mam żadnego
Czy są tu jacyś moi przyjaciele?
Nie ma żadnego
A ty?
Czy mógłbyś być moim przyjacielem?
A ty?
Czy mógłbyś coś znaczyć dla mnie?
Chcę ci zadać pytanie
Potem ty możesz też mnie o to zapytać
To prosta prośba
Potem ty możesz mnie o to samo poprosić
Czy wybaczysz mi?
Czy wybaczysz mi?
Czy widzisz co będzie miało miejsce?
Czy to?
Zwycięstwo

Teraz nie mogę pokazać ci tego wszystkiego co zobaczyłem
I nie potrafię sprawić abyś coś odczuwał
Ani pokazać ci, co to wszystko dla mnie znaczyło
A pewnego dnia dowiem się, że
Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać
To i tak wszyscy położymy się i umrzemy
Więc, być może powinienem po prostu powiedzieć ci
że mam nadzieję i wierzę, że
Po każdej klęsce (porażce) nastąpi
Zwycięstwo

Po każdej klęsce (porażce) nastąpi
Zwycięstwo

Ponosząc klęskę, porażkę

(można) Zwyciężyć

NOMEANSNO HOMEPAGE
Copyright by Mr. Wrong NOMEANSNO