INTRICATE [va: l]

when i damn

i can't touch any extreme wing
from my rounded district
'cos i would dig my hole deeper
instead of releasing me
from any results
which are hiding the origin, the engine
letters without any face or insight
maybe procuring but never silent
i don't wanna spread these words
which can't explain
on a war without any case
push or destroy what you see
just build another wall
results build results builds walls
but they will never talk
never resting on a ride
so i don't wanna regret
the coherence of one day thought
i'm not afraid to point out
but i'm afraid to look
to insist on what's right
when i damn

kiedy mówię "niech to szlag"

nie mogę zbliżyć się do żadnego ektremalnego skrzydła
z otaczającej mnie dzielnicy
bo wykopałbym sobie głębszy grób
zamiast uwolnienia się
od jakichkolwiek skutków
które ukrywają ich pochodzenie, pęd
listy bez żadnego oblicza lub wglądu
mogą coś zapewnić i zdobyć coś lub nie ale nigdy nie pozostaną bez odzewu
nie chcę rozpowszechniać tych słów
których nie potrafię wyjaśniać i tłumaczyć
podczas wojny bez żadnego przypadku
popchnij lub zniszcz to co widzisz
po prostu zbuduj jeszcze jeden mur
określone skutki prowadzą do okeślonych skutków budujemy mury
ale one nigdy nie przemówią
nigdy nie odpoczywam podczas przejażdżki
tak więc nie chcę żałować
znaczenia myśli tego jednego dnia
nie boję się wskazać palcem
ale boję się nawet pomyśleć, że
mógłbym domagać się czegoś w słusznej sprawie
kiedy mówię "niech to szlag"

INTRICATE HOMEPAGE
© INTRICATE