"Demolition War EP"

SUBHUMANS LOGO

Who’s Gonna Fight in the Third World War?

The government talks about conscription
Another self-imposed restriction
Their excuse is no conviction
Patriotism: It’s all fiction
Chorus: There ain’t no patriots here no more
Who’s gonna fight in the third world war?
Everyone knows it just ain’t right
Don’t we get the chance to live or die?
They give us hardship all our life
And when we refuse they wonder why
Chorus
Well I won’t fight for my country
Cos the government wouldn’t fight for me
They can’t afford the Dole money
So they’ll put the unemployed in the army
Chorus

Kto będzie walczyć w Trzeciej Wojnie Światowej?

Rząd opowiada o nowym poborze
Jeszcze jedno narzucone samemu sobie ograniczenie
Ich wymówki, preteksty nie przekonują mnie
Patriotyzm: To tylko czysta fikcja
Refren: Nie ma już tutaj więcej patriotów
Kto będzie walczyć w trzeciej wojnie światowej?
Każdy wie, że to po prostu nie jest w porządku
Czyż nie dostajemy szansy by żyć lub umrzeć?
Dają nam tylko biedę i inne trudy życia
A kiedy my im odmówimy (służby wojskowej), to oni dziwią się z jakiego powodu
Refren
No więc Nie będę walczyć za moją ojczyznę
Bo rząd nie walczyłby za mnie
Nie potrafią zgromadzić wystarczających środków na zasiłki
Tak więc zagarniają bezrobotnych do wojska
Refren
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS