"Fontanelle"

Won't Tell

I won't ever tell on you
Ever see me do
I wait forever for you
Figure out your problem with me is you
I won't ever be like you
See right through
You come running through
I won't ever tell ....

Nie powiem

Nigdy nie powiem nic na twój temat
Zawsze widzisz jak to robię
Od zawsze czekam na ciebie
Rozumiesz, że twój problem ze mną to ty
Nigdy nie będę taka jak ty
Przejrzałam już ciebie na wylot
Wracasz do mnie powtarzając swoje zachowania
Nigdy nie powiem ...

BABES IN TOYLAND HOMEPAGE
© BABES IN TOYLAND