"Religious Wars EP"

SUBHUMANS LOGO

Work Experience

Working for money and the system too
Thought the dole queue made you worthless
Now you're slaved to a public machine
Getting somewhere...is this what they mean?
Worthless....not enough money!
Chorus: I'd rather work for money
Than just for something to do
But then why bother working at all?
Do you want to stay totally normal?

You wanted more and what did they say?
You'll never sell yourself to anyone
Come back and try in six months time
Don't you know there's a social decline?
Politics - don't it make you mad?
Chorus
You said you'd look for another job
Well try it sonny you won't get far
Do as you're told and stop complaining
Being conned is part of the training
Crash course - learning how to lose
Chorus

Doświadczenie zawodowe

Pracując dla pieniędzy a także dla systemu
Pomyślałeś sobie, że stanie w kolejce po zasiłek sprawiło, że czułeś się jak ktoś bezwartościowy
Teraz jesteś niewolnikiem machiny publicznej
Zmierzając gdzieś...czy to jest to, co oni mają na myśli?
Jesteś bezwartościowy...masz za mało pieniędzy!
Refren: Wolę pracować po to by zarabiać pieniądze
Niż po prostu po to "by coś robić"
Jednak w takim razie po co w ogóle zawracać sobie głowę pracą?
Czy chcesz pozostać całkowicie normalnym człowiekiem?
Chciałeś więcej a co oni powiedzieli?
"Nigdy nie sprzedasz siebie nikomu
Wróć i spróbuj to zrobić w ciągu sześciu miesięcy
Czyż nie wiesz o spadku poziomu życia społeczeństwa? "
Polityka - czyż nie doprowadza ciebie do szaleństwa?
Refren
Powiedziałeś, że poszukasz nowej pracy
"No dobrze spróbuj synku a daleko nie zajedziesz
Rób co do ciebie należy i przestań narzekać"
Bycie oszwabionym jest częścią tego treningu
Kurs katastroficzny - nauka tego, w jaki sposób przegrywać
Refren
SUBHUMANS HOMEPAGE
© SUBHUMANS