The Solidarity monument

Solidarity

all the polish workers fight to make their stand
and behind them every honest working men
in unity there`s each other and your friend becomes your brother
and in the tyrant`s heart will be a lesson learned

give them hope give them strength give them live
like a candle burning in the black of night
we`re all with you in our hearts and in our minds
and we`ll pray for our nation through its darkest times

the tyrant has no smile upon his face cause he knows that in his minds he`s in
disgrace
remission of you will take his breath away
until we come and we will have our day

give them hope give them strength give them live
like a candle burning in the black of night
we`re all with you in our hearts and in our minds
and we`ll pray for our nation through its darkest times

as the polish workers fight to make their stand
and behind them every honest working men
join hand with your brother and then you can help each other
watch the tyrant burn in the fire that he had built

Solidarność

wszyscy polscy robotnicy walczą w słusznej sprawie
a ich walkę popiera każdy uczciwie pracujący człowiek
waszą siłą jest jedność, a wasz kolega staje się waszym bratem
a tyran będzie miał prawdziwą nauczkę

daj im nadzieję daj im siłę daj im życie
jakbyś dawał świeczkę palącą się w mroku nocy
wszyscy jesteśmy z wami w naszych sercach i w naszych umysłach
i wszyscy będziemy modlić się za nasz naród w tych najmroczniejszych dla niego czasach

tyran nie uśmiecha się, ponieważ wie, że pogrążył się w niełasce i hańbie
umorzenie wam kary, odpuszczenie wam grzechów, remisja objawów chorób, na które zapadliście, odbierze mu (ciemiężcy) dech w piersiach
dopóki my nie przyjdziemy i dopóki dopóty nie nadejdzie nasz czas

daj im nadzieję daj im siłę daj im życie
jakbyś dawał świeczkę palącą się w mroku nocy
wszyscy jesteśmy z wami w naszych sercach i w naszych umysłach
i wszyscy będziemy modlić się za nasz naród w tych najmroczniejszych dla niego czasach

skoro wszyscy polscy robotnicy walczą w słusznej sprawie
a ich walkę popiera każdy uczciwie pracujący człowiek
podaj rękę swojemu bratu, a potem możecie sobie wzajemnie pomagać i być solidarni w obliczu tyranii
i popatrzcie tylko jak tyran ginie w płomieniach ognia, który sam wzniecił

Powrót