Dizzy Mizz Lizzy cover

DIZZY MIZZ LIZZY - "Dizzy Mizz Lizzy" (1994)

When it comes to Danish rock, it is hard to mention any band, singer or musician who have become well known throughout the world. However, on a local level, DIZZY MIZZ LIZZY should be regarded as the most famous and successful rock band. The name itself is quite appealing. It relates to a small girl (MIZZ LIZZY) who probably feels dizzy. Her state of confusion might have been linked to her traumatic experience of various kinds of abuse (substance, sexual, physical) and some sort of demonic possession. The cover of a self-titled album of the band should make us think of it the same way. It is easy to notice a court plaster on her face, near her eyebrow. Furthermore, she has her red-coloured eyes on someone or something. Her bloody look might express agony, madness, insanity or even a crime committed. So, she resembles a character from horror or thriller movies.
The debut self-titled LP by DIZZY MIZZ LIZZY was issued in 1994. It was a profitable year for the band since their first album was awarded gold and platinum status. It is obvious now that DIZZY MIZZ LIZZY can be found in many Danish households. Moreover, it has been purchased by Danish rock fans for many years.
The music by the band is melodic but it has nothing in common with a simple, mainstream pop rock. The Danish musicians seem to be inspired by THE BEATLES, hard rock bands (LED ZEPPELIN, THIN LIZZY, BLACK SABBATH etc.) and grunge (various rock bands representing Seattle Sound such as: NIRVANA, SOUNDGARDEN, PEARL JAM, ALICE IN CHAINS or MAD SEASON). Thus, in their music one may be discovering a bridge between the past and the present as well as a peculiar variety of rock 'n' roll sounds.
The tracklist contains such memorable hits as: Waterline, Silverflame, Love Is A Loser's Game, Glory and Barbedwired Baby's Dream. However, other songs (67 Seas in Your Eyes, Mother Nature's Recipe, Wishing Well, For God's Sake, Hidden War, Too Close to Stab) are also compelling.
The lyrics concern different topics:

DIZZY MIZZ LIZZY - "ZAKRĘCONA MIZZ LIZZY" (1994)

Gdy chodzi o duński rock, to ciężko nam wskazać na jakiś zespół, piosenkarza lub muzyka, którzy stali się popularni na całym świecie. Jednak, na poziomie lokalnym, DIZZY MIZZ LIZZY powinni zostać uznani za najsłynniejszą grupę rockową, która osiągnęła również największy sukces. Sama nazwa tej kapeli jest dość interesująca. Odnosi się do dziewczynki o imieniu LIZZY (MIZZ LIZZY), której bćć może kręci się w głowie. Jej stan zagubienia mógł wiązać się z jej traumatycznym doświadczeniem obejmującym różnorakie formy krzywdzenia/nadużyć (nadużywanie substancji psychoaktywnych, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie fizyczne) oraz z czymś w rodzaju demonicznego opętania. Okładka albumu zatytułowanego tak samo jak nazwa zespołu powinna kazać nam myśleć o tej płycie w taki sam sposób. Łatwo można dostrzec plaster na jej twarzy, w pobliżu brwi. Ponadto ona wpatruje się oczami czerwonego koloru w kogoś lub w coś. Jej krwawe spojrzenie może wyrażać agonię, szaleństwo, obłąkanie lub nawet popełnioną zbrodnię. Zatem, przypomina ona postać z horrorów lub thrillerów.
Debiutancka, zatytułowana tak samo jak nazwa zespołu, płyta DIZZY MIZZ LIZZY została wydana w 1994 roku. Był to owocny rok dla kapeli, ponieważ jej pierwszy album osiągnął status złotej i platynowej płyty. Jest teraz czymś oczywistym, że DIZZY MIZZ LIZZY można odnaleźć w wielu duńskich domach. Co więcej, duńscy fani rocka kupują ich płytę od wielu lat.
Muzyka w wykonaniu tej kapeli jest melodyjna, ale nie ma ona nic wspólnego z prostym pop rockiem stanowiącym, tzw. główny nurt. Duńscy muzycy wydają się czerpać inspirację z twórczości THE BEATLES, zespołów hard rockowych (LED ZEPPELIN, THIN LIZZY, BLACK SABBATH etc.) oraz "grunge" (z różnych kapel reprezentujących "Brzmienie Seattle" takich jak: NIRVANA, SOUNDGARDEN, PEARL JAM, ALICE IN CHAINS lub MAD SEASON). Tak więc, w ich muzyce można odkrywać pomost pomiędzy przeszłością i teraźniejszością jak również swoistą różnorodność rock 'n' rollowych brzmień.
Lista utworów na płycie zawiera takie wpadające w ucho hity jak: Waterline, Silverflame, Love Is A Loser's Game, Glory i Barbedwired Baby's Dream. Jednak inne piosenki (67 Seas in Your Eyes, Mother Nature's Recipe, Wishing Well, For God's Sake, Hidden War, Too Close To Stab) są także frapujące.
Teksty utworów z tej płyty dotyczą różnych tematów takich jak:

REAL ROCK SITE/TEMPLE

THE NEW DIZZY MIZZ LIZZY WEBSITE / NOWA STRONA DIZZY MIZZ LIZZY