50 and a month

in time of dying
all i've grown to be
english can't define these feelings
i keep waiting
there's a strange time called trying
that's a vague like us
i can always try harder
which means i never try enough
my mind is always crying
concentration, saturation
an acquintance is so nieve
or just a blind soul
fifty and a month
is so long for some
understanding becomes my snair
the harder i struggle
the more confined i become
does quantity stop at empty
does quality stop with you
(chorus)
fifty and a month
is just a blink for me
fifty and a month

50 i jeden miesiąc

w chwili umierania
ujawniam się cały ja na jakiego wyrosłem
język angielski nie potrafi wyrazić tych uczuć
wciąż czekam
to jest dziwny czas zwany staraniem się
to jest niejasne jak my sami
zawsze mogę starać się bardziej
co znaczy że nigdy nie dość się staram
mój umysł zawsze wykrzykuje
koncentracja, nasycenie
znajomość z kimś jest taką naiwną sprawą
lub po prostu ślepą duszą
50 i jeden miesiąc
to tak długo dla niektórych
zrozumienie staje się moją snair
im bardziej walczę
tym bardziej staję się zamknięty w sobie
czy ilość kończy się na pustce
czy jakość kończy się na tobie
(refren)
50 i jeden miesiąc
to dla mnie jak mrugnięcie okiem
50 i jeden miesiąc
IGNITE LYRICS
© IGNITE