BAD RELIGION-"GENERATOR"

GENERATOR COVER Generator
Too Much To Ask - Zbyt wygórowane żądania
No Direction - Zero wskazówek
Tomorrow - Jutro
Two Babies In The Dark - Dwoje dzieci w ciemności
Heaven Is Falling - Niebo się wali
Atomic Garden - Atomowy ogród
The Answer - Odpowiedź, Rozwiązanie
Fertile Crescent - Półksiężyc płodności
Chimaera - Chimera
Only Entertainment - Tylko dla zabawy

Generator
like a rock, like a planet,
like a fucking atom bomb,
I'll remain unperturbed by the joy and the madness
that I encounter everywhere I turn,
I've seen it all before,
in books and magazines,
like a twitch before dying,
like a pornographic sea,
there's a flower behind the window,
there's an ugly laughing man,
like a hummingbird in silence,
like the blood on my door,
it's the generator
oh yeah, oh yeah, like the blood on my door,
wash me clean and I will run until I reach the shore,
I've known it all along like the bone under my skin,
like actors in a photograph,
like paper in the wind,
there's a hammer by the window,
there's a knife on the floor,
like turbines in darkness,
like the blood on my door,
it's the generator.

Generator
tak jak skała, tak jak planeta,
tak jak kurwa, bomba atomowa,
Pozostanę niewzruszony tą radością, wesołością i tym szaleństwem
z którymi stykam się na każdym kroku
Widziałem już to wszystko dawniej,
w książkach i czasopismach, magazynach
tak jak ostatnia drgawka, ostatni tik przed śmiercią,
tak jak zalew pornografii,
widać jakiś kwiat za oknem,
widać jakiegoś człowieka z szyderczym, wstrętnym uśmiechem na twarzy
tak jak koliber, którego prawie nie słychać jak leci
tak jak ta krew na moich drzwiach,
to jest generator
oh yeah, oh yeah, tak jak ta krew na moich drzwiach,
ja zostanę oczyszczony i ja będę uciekał tak długo aż dotrę na sam brzeg,
Wiedziałem o tym od samego początku tak jak i o tym, że tę kość mam pod skórą
tak jak aktorzy na fotografii,
tak jak papier, gazeta unoszona przez powiew wiatru
widać jakiś młotek przy oknie,
widać jakiś nóż na podłodze,
tak jak turbiny w mroku nocy,
tak jak ta krew na moich drzwiach,
to jest generator

Too Much To Ask
a refreshing plunge,
a drink of palatable water,
a deep inspiration on a warm summer day,
a safe stroll in a middle of the road community,
a neighbour who in times of need will not turn away,
I ain't no politician, I am a citizen,
and I wonder if I'm living too far out of bounds
community protection, rehabilitation,
police that serve without legitimate right to maim,
global awareness, ecological guilt,
cultural and environmental awakening,
I ain't no optimist, I try to be a realist,
and I think that we're living too far out of bounds,
is it too much to ask?
could it be the earth is shrinking?
I can see the walls closing in,
no one can take much for granted anymore
remote control, three cars for every family,
corruption at the expense of the simple majority,
a violent clash, a plunder of the third world,
any wretched ploy that bolsters our economy,
I ain't no blind supporter, I'm a conscious citizen,
and I know that we're living too far out of bounds,
is it too much to ask?
could we keep the earth from sinking?
I'm not taking nothing for granted anymore.

Zbyt wygórowane żądania
odświeżający skok,
po łyk smacznej wody,
głęboka inspiracja nadchodząca pewnego ciepłego, letniego dnia,
bezpieczny marsz środkiem drogi publicznej,
sąsiad, brat, który w razie potrzeby nie odwróci się plecami i nie odmówi pomocy,
nie jestem politykiem, jestem obywatelem,
i zastanawiam się czy mieszkam w bezpiecznej odległości od zakazanej strefy
pomoc społeczna, rehabilitacja,
policja, która służy społeczeństwu nie mając prawa do uczynienia nikomu krzywdy,
globalna świadomość, poczucie ekologicznej winy,
przebudzenie w sprawach ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska,
Nie jestem optymistą, próbuję być realistą,
i myślę, że my mieszkamy w bezpiecznej odległości od zakazanej strefy,
czy to są zbyt wygórowane żądania, czy żąda się od nas zbyt wiele?
czy to możliwe, że Ziemia, nasz świat kurczy się?
Ja widzę jak te ściany są coraz bliżej mnie, biorąc mnie stopniowo w kleszcze
nie można być już niczego pewnym
zdalne sterowanie pilotem, trzy samochody dla każdej rodziny,
wszechobecna korupcja kosztem większości niewykształconych prostaczków,
gwałtowny konflikt, grabienie, okradanie trzeciego świata,
każda żałosna sztuczka, która wzmacnia naszą gospodarkę, ekonomię
Nie jestem ślepo oddanym komuś jego zwolennikiem,
jestem świadomym obywatelem,
i wiem, że my mieszkamy w bezpiecznej odległości od zakazanej strefy,
czy to są zbyt wygórowane żądania, czy żąda się od nas zbyt wiele?
czy potrafimy uchronić nasz świat przed zagładą?
Już niczego nie jestem pewny, już nie.

No Direction
a sullen figure walks along a dusty road,
his life was holy and he couldn't bear the load,
he left his people and simple life behind,
he raised his torso and looked into the sky,
shouting his questions, looking for directions,
"what do I do now?"
now a confused schoolgirl stares at the T.V. tray,
the stresses of maturing compound every day,
she glances up to see her favorite video,
and gets ideas from Madonna's nasty clothes,
in need of affection, she craves a direction,
her heroes offer her,
everyone's looking for something,
and they assume somebody else knows what it is,
no one can live without the decisions of their own,
it seems so they look to someone else,
to tell them what to do,
tell'em what to wear,
tell'em what to say,
tell'em how to act and think
and compel others compulsively
until the world is all like them
a righteous student came and asked me to reflect,
he judged my lifestyle was politically incorrect,
I don't believe in self important folks who preach,
no Bad Religion song can make your life complete,
prepare for rejection,
you'll get no direction from me,
you'll get no direction from me.

Zero wskazówek
widać jakiegoś ponurego człowieka, który kroczy drogą w kłębach unoszącego się pyłu,
wiódł on życie, jakby był świętym i nie potrafił już udźwignąć tego ciężaru (odpowiedzialności),
zostawił ten swój lud i porzucił to proste życie,
Uniósł w górę swój tors i spojrzał prosto w niebo,
wykrzykując swoje pytania, szukając wskazówek, pytając o drogę
"co ja teraz zrobię?"
oto teraz skołowana uczennica gapi się w telewizor,
codzienne stresy dojrzewania gromadzą się w jej psychice,
ona sięga wzrokiem w górę aby obejrzeć swój ulubiony film video,
i czerpie inspirację ze sprośnych ciuchów Madonny (chyba chodzi o gwiazdę rocka, przyp. tłumacza)
w potrzebie bycia kochaną, łaknie wskazówek (co do tego jak ma żyć),
których udzielą jej bohaterowie filmów,
wszyscy czegoś szukają,
i oni przyjmują, że ktoś inny (ktoś jeszcze) wie czego oni szukają
nie sposób żyć jak nie można samodzielnie podejmować decyzji,
No chyba, więc oni liczą jeszcze na kogoś innego (kogoś jeszcze),
żeby powiedział im co mają robić,
powiedział im jak mają się ubierać,
powiedział im co mają mówić, o czym rozmawiać
powiedział im w jaki sposób mają postępować i myśleć
i w sposób nieopanowany zmuszają innych (by myśleli tak samo)
aż świat będzie taki sam jak oni
pewien sumienny i prawy uczeń podszedł do mnie i poprosił mnie o chwilę refleksji, zastanowienia
Uznał, że mój styl życia jest politycznie niepoprawny
Nie wierzę zadufanym w sobie ludziom, którzy głoszą kazania jak mam żyć
żadna piosenka Bad Religion nie uczyni twego życia pełnym,
przygotuj się na odrzucenie,
nie uzyskasz ode mnie żadnej rady, wskazówki
nie uzyskasz ode mnie żadnej rady, wskazówki.

Tomorrow
every day we profit so,
leaning towards the great unknown,
asking how it pertains to tomorrow
aim for places we've not been,
trample paths that go between,
yesterdays foundations and tomorrow
it's the way they say it's got to be,
we spear ahead and forge our destiny,
who do they represent?
who do you believe?
make a sound decision for others to heed
try to set a faster pace,
try to build a master race,
one that will make a contribution to tomorrow
it's the way they say it's got to be,
we put aside our fears and make history,
the clothes are in the dryer and the writing is on the wall
we're doing everything we can stop this fall
everyday we profit so,
leaning towards the great unknown

Jutro
codziennie to się nam tak bardzo opłaca,
ta nasza skłonność do (podróży) w nieznane,
pytamy się jak to się ma do tego, co będzie jutro
naszym celem jest odwiedzić miejsca, w których jeszcze nie byliśmy,
wydeptać ścieżki, które biegną między,
przeszłymi i przyszłymi fundamentami,
to tak musi być i już, oni powiadają
stajemy na czele oddziału i wykuwamy nasze przeznaczenie,
kogo oni reprezentują?
komu wy wierzycie?
podejmijcie rozsądną decyzję tak by mieć na uwadze to, co myślą inni
spróbujcie działać szybciej spróbujcie utworzyć rasę panów,
tę, która będzie darem dla jutra (świata przyszłości)
to tak musi być i już, oni powiadają
my zapominamy o naszych obawach i tworzymy historię,
nasze ubrania suszą się a nasz napis widać na ścianie
robimy wszystko co w naszej mocy by nie dopuścić do tego upadku
codziennie to się nam tak bardzo opłaca,
ta nasza skłonność do (podróży) w nieznane.

Two Babies In The Dark
there's a light on in the hallway,
so I can't understand,
why you hide underneath the cover,
there's a baby in your womb,
so don't be scared tonight,
because Raggedy Ann is in the closet picking posies,
two babies in the dark,
like diamonds in the sand,
while papa's far away making up children's stories
the little one's inside,
so afraid to be alone,
she's trying to be brave until the daddy comes home
so if you chance to see her,
please tell her it's alright,
cause everyone fights the tendency to snap,
sometimes it's not a matter of being brave and strong,
cause noises in the house are terrifying,
I'll put you to sleep at night,
like a foreign movie,
I'll sing lullabies,
and I'll teach you about everything,
and I'll only ask one thing,
please save me.

Dwoje dzieci w ciemności
w przedpokoju pali się światło,
więc nie potrafię pojąć,
dlaczego ukrywasz się pod tą maską,
czujesz jak twoje dziecko porusza się w twoim łonie,
więc nie bój się dzisiejszego wieczora,
ponieważ "Obdarta Anna w swoim pokoju" tworzy bukieciki z kwiatów,
dwoje dzieci w ciemności,
jak diamenty, brylanty w piasku,
kiedy tato wyjeżdża i jest daleko, one wymyślają sobie bajeczki dla dzieci
ta mała dziewczynka jest w domu,
i tak bardzo boi się zostać tam sama,
stara się być dzielna do momentu aż tatuś wróci do domu
jeśli przypadkiem ją spotkasz,
proszę powiedz jej, że jest w porządku,
ponieważ każdy walczy ze skłonnością do tracenia panowania nad sobą
czasem to nie chodzi o to by być dzielnym i silnym,
bo w domu słychać straszne hałasy
Utulę ciebie do snu nocą, wieczorem
i będzie tak jak w zagranicznym filmie,
zaśpiewam ci kołysanki,
i nauczę Ciebie wszystkiego,
i mam tylko jedną prośbę do ciebie,
proszę ratuj mnie

Heaven Is Falling
as I walk beneath the valley,
I shall fear no evil,
for thanks to King George and his rainbow cabinet,
today murder is legal
God I know that it's wrong,
to kill my brother for what he hasn't done,
and as the planes blacken the sky,
it sounds like heaven is falling,
it sounds like heaven is falling,
you promised me a new day a dawning
I've seen a thousand points of light,
like so many points of hatred, shame and horror
God I want to be a man,
but I don't want to die with a rifle in my hand,
and as the planes blacken . . .
well nothing here looks new to me,
but a score of mothers sons,
caught 'tween the devil and the deep blue sea.

Niebo się wali
Kiedy przespaceruję się w dole tej doliny,
wcale nie będę obawiał się zła,
Podziękujmy Królowi Jerzemu i jego tęczowemu gabinetowi (rządowi),
morderstwo jest dzisiaj czymś legalnym (zgodnym z prawem)
Mój Boże wiem, że jest czymś złym,
zabicie mojego brata za to czego nie uczynił,
i kiedy niebo staje się czarniejsze, gdyż widać na nim tak dużo samolotów
to słychać dźwięk jakby niebo się waliło,
to słychać dźwięk jakby niebo się waliło,
obiecałes mi, że jutro wstanie nowy dzień
Widziałem tysiące światełek,
jak i widziałem tak wiele sytuacji pełnych nienawiści, wstydu i przerażenia
Boże chcę być człowiekiem,
ale nie chcę umierać, dzierżąc strzelbę w dłoni,
i kiedy niebo staje się czarniejsze, gdyż widać na nim tak dużo samolotów....
no więc, nic tutaj nie wygląda mi na nowe,
ale dwudziestu synów dwudziestu matek,
znalazło się między młotem a kowadłem

Atomic Garden
everybody wants do dance in a playpen,
but nobody wants to play in my garden.
I see the hippies on an angry line,
guess they don't get my meaning,
I'm enchanted by the birds in my blossoms,
I'm enamored by young lovers on the weekend,
I like the Forth of July,
when bombs start flashing,
and I wish I had a shiny red top,
a bugle with a big brass bell would cheer me up,
or maybe something bigger that could really go pop!
so I could make the gardening stop
come out to play, come out to play,
and we'll pretend it's Christmas Day
in my atomic garden
all my scientists are working on a deadline,
so my psychologist is working day and nighttime,
they say they know what's best for me,
but they don't know what they're doing,
and I'm glad I'm not Gorbachev,
'cause I'd wiggle all night,
like jelly in a pot,
at least he's got a garden with a fertile plot,
and a party that will never stop,
I hope there's nothing wrong out there,
I'm watching from my room inside my room.

Atomowy ogród
każdy chce potańczyć w kojcu (dziecka),
ale nikt nie chce pobawić się w moim ogrodzie.
Widzę hippisów, którzy są wrogo nastawieni,
myślę, że oni nie rozumieją o co mnie chodzi,
Jestem oczarowany ptakami wśród moich ogrodowych kwiatów,
Znowu się zakochuję dzięki młodym kochankom podczas weekendu,
Lubię święto Czwartego Lipca,
kiedy widzę jak bomby zaczynają błyskać, migotać
i ja chciałbym mieć lśniącego czerwonego bączka,
trąbka z dużym, mosiężnym dzwonkiem rozweseliłaby mnie
albo być może coś większego, co może naprawdę wystrzelić, trzasnąć
więc mogę zakończyć wszystkie prace ogrodnicze
wyjdźmy się pobawić, wyjdźmy się pobawić,
i my będziemy udawać, że są święta Bożego Narodzenia
w moim atomowym ogrodzie
wszyscy moi naukowcy pracują w pocie czoła by dotrzymać terminu,
tak więc mój psycholog pracuje dzień i noc,
oni powiadają, że wiedzą co jest dla mnie najlepsze,
ale oni nie wiedzą co robią,
cieszę się, że nie jestem Gorbaczowem,
ponieważ wiłbym, kręciłbym się całą noc,
jak ta galareta w garnku,
przynajmniej on ma ogród z urodzajną, żyzną glebą,
i ma partię, która nigdy nie zakończy działalnosci,
Mam nadzieję, że tam na zewnątrz nie dzieje się nic złego
Obserwuję, wyglądając z wnętrza mojego pokoju

The Answer
long ago in a dusty village,
full of hunger, pain and strife,
a man came forth with a vision of truth,
and the way to a better life,
he was convinced he had the answer,
and he compelled people to follow along,
but the hunger never vanished,
and the man was banished,
and the village dried up and died,
at a time when wise men peered,
through brass tubes toward the sky,
the heavens changed in predictable ways,
and one man was able to find,
that he had thought he found the answer,
and he was quick to write his revelation,
but as they were scrutinized
in his colleagues eyes,
he soon became a mockery,
don't tell me about the answer,
cause then another one will come along soon,
I don't believe you have the answer,
I've got ideas too,
but if you've got enough naivite,
and you've got conviction,
then the answer is perfect for you
an urban sprawl sits choking on its discharge,
overwhelmed by industry,
inclined toward charity,
everyone's begging for an answer,
without regard validity,
the searching never ends,
it goes on and on and on for eternity.

Odpowiedź
dawno temu w jakiejś zabitej dechami wiosce,
pełny tęsknoty, bólu i walki,
człowiek wyruszył tam z wizją prawdy, z wyobrażeniem tego, co jest prawdą
i ze swoją receptą na lepsze życie,
był przekonany o tym, że znalazł tę dobrą odpowiedź (dobre rozwiązanie),
i zmusił ludzi aby z nim poszli,
jednak jego pragnienie nigdy nie ustało, i człowieka tego wygnano
a w wiosce nastała wielka susza i jej mieszkańcy wymarli
w jednej chwili gdy mędrcy zajrzeli badawczo,
w mosiężne rury i prosto w kierunku nieba,
wygląd nieba zmienił się w łatwy do przewidzenia sposób,
i jeden człowiek był w stanie stwierdzić,
że sądził, że znalazł tę dobrą odpowiedź, dobre rozwiązanie
i szybko odnotował te swoje rewelacyjne fakty,
jednak jako że one były już wcześniej dostrzeżone, sprawdzone, przeanalizowane
przez jego kolegów,
niedługo stał się dla nich pośmiewiskiem,
nie opowiadaj mi jaka jest właściwa odpowiedź, rozwiązanie
ponieważ wtedy niedługo pojawi się jeszcze inna dobra odpowiedź, właściwe inne rozwiązanie
Nie wierzę w to, że znasz właściwą odpowiedź, dobre rozwiązanie
mam także swoje pomysły służące znalezieniu trafnej odpowiedzi,
jednak jeśli jesteś dość naiwny,
i jesteś przekonany,
wtedy taka odpowiedź jest według ciebie idealna,
bezładna zabudowa miejska dusi się od toksycznych wyziewów
ugina się pod ciężarem uprzemysłowienia,
skłaniając się ku dobroczynności,
wszyscy proszą o odpowiedź,
nie licząc się z tym, czy jest trafna, zasadna
i tym poszukiwaniom nigdy nie nie ma końca,
ciągle, nieustannie szukają wiecznie szukają (odpowiedzi).

Fertile Crescent--
come and see the brilliant light,
don't let your emotions mask your sight,
it's the manifestation of a deeper fight,
that affects me and you,
my optimism was running high,
a new world order was on my mind,
but I couldn't believe it when I heard them say,
they're blowing it away,
and the fertile crescent is burning today,
and baby my emotions are too,
the cradle of humanity has led us all astray,
and we're all in this together don't you know,
cause our species has nowhere else to go
aggression rears it's ugly head,
retaliation brings further dread,
the two are linked by unseen threads,
that wind back through time,
I don't agree with this outdated trend,
nationalism is an evil friend,
but hatred is instilled by invisible lines,
drawn in our minds,
and the fertile crescent is haunting us today,
and bay our instincts are too,
the ghost of humanity is warning us this way
and I think that we all should heed it don't you know,
cause we've got nowhere else to go.

Półksiężyc płodności
podejdź i zobacz ten błysk brylantu,
niech twoje emocje, uczucia nie zasłonią ci oczu,
to jest ten przejaw walki prowadzonej na głębszym poziomie,
a skutki tej walki odczuwamy ja i ty,
mój optymizm osiągnął sam szczyt,
nowy porządek świata widziałem w moich myślach,
jednak nie dowierzałem własnym uszom kiedy usłyszałem to, co mówili,
oni pozbywają się tego (czegoś), sprzątają to coś
i półksiężyc płodności dziś płonie,
i kochanie w mojej psychice się również zagotowało,
ta kolebka ludzkich uczuć sprowadziła nas wszystkich na manowce,
i to nas wszystkich dotyczy, czy nie wiesz,
ponieważ nasz rodzaj ludzki zmierza donikąd
agresja daje o sobie znać,
odwet przynosi kolejno lęk,
te dwa powyższe zjawiska są połączone niewidzialnymi nićmi,
to ciągłe cofanie wskazówek zegara,
Nie zgadzam się z tą przestarzałą tendencją,
nacjonalizm jest złym kompanem,
ale nienawiść jest wpajana przez niewidoczne wyrazy tekstu naszego wiersza, przemówienia
zapisane w naszych myślach,
i duch półksiężyca płodności straszy nas dzisiaj,
i nasze instynkty również dają o sobie znać,
duch ludzkości ostrzega nas w ten sposób
i sądzę, że my wszyscy powinniśmy to rozważyć, czy nie tak,
bo nie mamy już dokąd pójść.

Chimaera
you took a time bomb,
and a case of crackers,
and you made a maelstrom of organic debris,
then you took a work bench,
and a rusty anvil,
and you polished them for everyone to see,
you have created an unhealthy monster,
but you're nowhere but nowhere to be found,
so I guess I'll just cope with my provisions,
from now until the day they lay me down
you took a baboon,
and made him perfect,
you took a lion,
and stripped him of his pride,
then you took a million more varieties,
a scalpel and a sartory,
and you stitched up a horrible surprise,
you have created an unsocial monster,
and you're searched for all over the globe,
and most believe that things would sure be better,
if you'd come down here and tell us what you know
who is to blame for this?
someone tell me please,
his handiwork is flawed,
and it's there for all to see,
mutations, aberrations and blatant anomalies,
they multiply and give rise to this . . . monstrosity,
you took the most abundant smallest bits of matter,
and you instilled them with affinity,
and then you stratified accumulations,
weeded out bad variations,
and blended up your unique recipe,
you have created a powerful monster,
with direction and purpose all its own,
and if you were here,
would things be any different?
or are you just a mosaic of thoughts alone?

Chimera
zabrałeś ze sobą bombę zegarową
i walizkę krakersów (lub zabawek z wyskakującą niespodzianką na Boże Narodzenie),
i zrobiłeś mieszankę z organicznych szczątków,
potem zabrałeś stół warsztatowy,
i zardzewiałe kowadło,
i wyczyściłeś je do połysku żeby innym zbielało oko,
stworzyłeś chorego potwora,
ale ciebie nigdzie nie ma ale nie można cię nigdzie odszukać,
tak więc myślę, że ja po prostu poradzę sobie dzięki zgromadzonym zapasom,
od chwili obecnej, aż po dzień, w którym oni mnie położą na łożu śmierci
zabrałeś pawiana,
i udoskonaliłeś go,
zabrałeś lwa,
i ogołociłeś go z jego dumy
potem zabrałeś jeszcze milion rozmaitych rzeczy,
skalpel i smyczek (Eugene Sartory'ego),
i zszyłeś te członki jakiejś przeraźliwie dziwnej istoty,
stworzyłes nietypowego potwora,
i szukają ciebie na całym bożym świecie,
i większość wierzy, że sprawy zapewne przyjmą lepszy obrót,
gdybyś zszedł tutaj do nas i powiedział nam co wiesz
kto jest temu winny?
niech ktoś mi odpowie proszę,
jego dzieło jest wadliwe,
i to łatwo dostrzec,
te mutacje, aberacje i rażące anomalie,
one mnożą się na potęgę i rodzą...to monstrum, dają początek tej potworności,
pobrałeś liczne najmniejsze cząsteczki materii,
i wpoiłes je temu monstrum na swoje podobieństwo,
a potem stworzyłeś warstwy z nagromadzonych cząsteczek,
przerzedziłeś je, wypieliłeś chwasty, pozbywając się wadliwych odmian,
i pomieszałeś je zgodnie ze swoją wyjątkową recepturą,
stworzyłes potężnego potwora,
kierującego się własnymi wskazówkami i celami,
a gdybyś był tutaj teraz,
czy sprawy miałyby się inaczej?
czy ty sam jesteś tylko mozaiką różnych myśli?

Only Entertainment
transfixated on the big blue screen,
it's your window to the outside,
a melancholy dream,
a medium upon which you build reality,
this episodic currency,
that everybody needs
somebody's delivery lulls you to sleep,
the man behind the weather map,
the editor in chief,
they control two worlds,
power and disease,
and you cannot suppress your curiosity
but see it's only entertainment,
superficial urgency,
posterboard mentality,
only entertainment,
tightly constrained,
the buzz that remains,
is the story of how we run our lives
many are the people poor and suffering,
from the lack of coverage,
from the transmission beam,
and if it ever gets here,
you'll be offended too,
cause you cannot distinguish,
chicanery from truth,
see it's only entertainment,
a superficial episode,
as life continues to unfold,
only entertainment,
controlled an copied,
they've planted the seed,
that sprouts into your picture of the world,
can't someone protect me (turn away, turn away),
from this electron beam,
hey you, Mr.FCC,
have you no advice for me?

Tylko zabawa
sparaliżowani, jak porażeni, których widać na dużym błękitnym ekranie,
to jest twoje okno na świat,
melancholijny sen,
medium stanowiące podstawę twojej rzeczywistości,
ta sporadyczna popularność,
do której każdy dąży
czyjś sposób wygłaszania przemówień usypia cię,
ten człowiek z mapą pogody,
redaktor naczelny,
oni panują nad dwoma światami, rzeczywistościami
władzy (potęgi, mocy) i choroby,
a ty nie potrafisz stłumić swojej potrzeby ciekawości świata
ale rozumiesz chyba, że to tylko dla zabawy, rozrywki
powierzchowność pilnej, naglącej sytuacji,
plakatowa, afiszowa mentalność,
to tylko dla zabawy, rozrywki
silna sztuczność, nieszczerość postawy,
ten brzęk pozostający w głowie,
to historia o tym jak żyjemy
wielu jest ludzi biednych i cierpiących, pokrzywdzonych
z powodu braku transmisji telewizyjnej,
z powodu promieniowania magnetycznego wytwarzanego przez telewizję
a jeśli to promieniowanie i telewizja kiedykolwiek tutaj dotrą,
ty również poczujesz się urażony,
bo nie będziesz umiał odróżnić,
matactwa (krętactwa) od prawdy,
chyba rozumiesz, że to tylko dla zabawy, rozrywki
kolejny odcinek serialu telewizyjnego, z nieżyciową fabułą
życie toczy się dalej i odsłania przed tobą tę prawdę, że
to tylko dla zabawy, rozrywki
kontrolowanej i stanowiącej wzorzec do naśladowania,
oni posiali nasienie,
z którego wyrasta twój obraz świata, rzeczywistości
czy nikt nie może ochronić mnie (odwróć się, odwróć się),
przed tymi elektromagnetycznymi promieniami
hej ty, Panie FCC,
Czy aby nie potrafisz mi nic poradzić?

The page was created by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2017 Back/Powrót