BAD RELIGION

BAND HISTORY-HISTORIA KAPELI

LYRICS AND LABEL-TEKSTY I NAZWA

BAD RELIGION LINKS-ŁĄCZA BAD RELIGION

BAND HISTORY-HISTORIA KAPELI

BAD RELIGION is one of the most melodic hardcore bands one could ever mention. Their music is remarkable and even someone who is not a fan of punk rock should respect this American band. It feels like all their songs sound the same but that is just an illusion. Unlike other hardcore bands BAD RELIGION perfectly combines tough, rough playing with melody (chorus can be heard in every song). Among the Southern California hardcore punk bands of the early 1980s, BAD RELIGION reached the top. They formed in the northern suburbs of Los Angeles in 1980. The artists were : guitarist Brett Gurewitz, vocalist Greg Graffin, bassist Jay Bentley, and drummer Jay Ziskrout. Gurewitz set up his own record company, Epitaph, to release BAD RELIGION music. "How Could Hell Be Any Worse?", their debut album, was released in 1982. It was noticed by the national U.S. hardcore scene. After they had released that record, the playing crew changed, because bassist Paul Dedona and drummer Davy Goldmen joined the group. "Into The Unknown", the band's second LP, was issued in 1983. The music of this album could have not impressed anybody. Some their fans even got angry with its content. Unfortunetely, the band was not free from personal problems and conflicts. Gurewitz had to take 1984 off to recover from various substance abuse problems, leaving Graffin as the band's only original member. In addition to Graffin, the 1984 incarnation of the band featured former CIRCLE JERKS guitarist Greg Hetson, bassist Tim Gallegos, and drummer Peter Finestone. BAD RELIGION's next release, the harder, punkier "Back to the Known" EP restored faith among the band's fans. BAD RELIGION returned in 1987. The band members were : Gurewitz, Graffin, Lishrout, Hetson, and Finestone. They released "Suffer" the following year. Then other smashing records were available to fans : "No Control" (1989) and "Against The Grain" (1990). By the time of their 1993 album - "Recipe For Hate", rock played by BAD RELIGION had become popular in many social circles not only among punk rockers. "Recipe For Hate" was originally released by Epitaph but it was soon re-released with the support of Atlantic. The group's first top album was 1994's "Stranger Than Fiction". It was also Gurewitz's last album with the group. Before the release of "Stranger Than Fiction", Epitaph by Gurewitz had an unexpected hit with the OFFSPRING's "Smash".

BAD RELIGION, czyli ZŁA RELIGIA to jeden z najbardziej melodyjnych zespołów hardcore. Ich muzyka jest rozpoznawalna, a nawet ktoś, kto nie jest wielbicielem punk rocka, powinien szanować tę amerykańską kapelę. Można odnieść wrażenie, że wszystkie kawałki BAD RELIGION brzmią tak samo, ale to tylko złudzenie. W odróżnieniu od innych zespołów hardcore'owych BAD RELIGION doskonale łączy agresywne, głośne, bezkompromisowe granie z melodią (chórek, refren słychać w tle każdego utworu). Wśród innych kapel punk rock hardcore wywodzących się z południowej Kalifornii, to BAD RELIGION wdrapali się na sam szczyt.Powstali na północnych przedmieściach Los Angeles w 1980 roku. Muzykami byli : gitarzysta Brett Gurewitz, wokalista Greg Graffin, basista Jay Bentley oraz perkusista Jay Ziskrout. Gurewitz założył swoją własną wytwórnię płytową Epitaph, aby wydawać twórczość BAD RELIGION. "How Could Hell Be Any Worse?" ("Jak piekło mogłoby być czymś jeszcze gorszym?"), ich debiutancki album, został wydany w 1982. Został dostrzeżony przez narodową scenę hardcore w USA. Po nagraniu tej pierwszej płyty, skład zespołu uległ zmianie, ponieważ basista Paul Dedona i perkusista Davy Goldmen dołączyli do zespołu."Into The Unknown" ("Podróż w nieznane"), druga płyta zespołu, ukazała się w 1983 roku. Muzyka na tej płycie nie mogła wywrzeć wrażenia na nikim. Niektórzy fani zespołu nawet stali się rozgoryczeni i wściekli z powodu zawartości płyty. Niestety kapela nie była wolna od problemów osobistych i konfliktów. Gurewitz musiał sobie odpuścić cały 1984 rok, aby poradzić sobie ze swoimi uzależnieniami. Opuścił Graffina jedynego w tamtej chwili muzyka pamiętającego początki zespołu. W 1984 do Graffina dołączyli były gitarzysta CIRCLE JERKS Greg Hetson, basista Tim Gallegos i perkusista Peter Finestone, przyczyniając się do "reinkarnacji zespołu". Następne dzieło BAD RELIGION, mocniejsze i bardziej punkowe pod względem muzycznym - "Back to the Known" EP ("Powrót do znanego nam") pozwoliło odzyskać zaufanie fanów kapeli. BAD RELIGION powrócili w 1987 roku. Członkami kapeli byli wtedy :Gurewitz, Graffin, Lishrout, Hetson i Finestone. Wydali "Suffer"("Cierpienie") w następnym roku. Potem fani uzyskali dostęp do innych świetnych płyt : "No Control" ("Bez kontroli", 1989) oraz "Against The Grain" ("Pod prąd", 1990). Do chwili pojawienia się na rynku płyty "Recipe For Hate" ("Recepta na nienawiść", 1993), rock grany przez BAD RELIGION zyskał popularność w wielu kręgach społecznych, nie tylko wśród fanów punk rocka. Płyta "Recipe For Hate" została początkowo wydana przez Epitaph, a wkrótce dokonano jej re-edycji za sprawą Atlantic. Pierwszym albumem - hitem zespołu była płyta pt. "Stranger Than Fiction" ("Dziwniejsze niż fikcja"). Był to także ostatni album Gurewitza nagrany z zespołem. Zanim pojawił się album "Stranger Than Fiction" pod egidą Epitaph, Gurewitz osiągnął rozgłos z kapelą THE OFFSPRING za sprawą "Smash".

LYRICS AND LABEL-TEKSTY I NAZWA

Click the covers below to read the lyrics coming from the LPs released by BAD RELIGION.

Kliknij na poszczególne okładki płyt, aby przeczytać teksty pochodzące z płyt BAD RELIGION

80-85 compilation album No control cover Generator cover Against the grain cover Recipe for hate cover Stranger than fiction cover Gray race cover Tested cover

In their lyrics the guys tell us about things that really matter and are worth considering (violence, consumption, greed, independence, love, trust, evil, stupidity, ignorance, peace, earth protection - ecology). However the lyrics are very difficult to translate into Polish. Sometimes they can even seem meaningless but it's absolutely not true...They require an insight....

The name of this band is fascinating, too. It could refer to all "the weirdo immigrants" accepted by U.S. democracy. I mean, for example, anabaptists and religious nonconformists such as: Quakers, Methodists, Mennonites, Aryans, Unitarians, Amish, Hutterities, Huguenots, Schwenkfelders (German Christians baptized by a German count Caspar von Schwenkfelde - the count himself avoided persecution in Europe and was helped by the Low German speaking Protestants who settled in the USA - Mennonites) and many many more. Their doctrines and the religious views they held could have been regarded as "bad religion" in the past, especially in the Roman-Catholic Europe.

W swoich tekstach faceci z BAD RELIGION mówią nam o kwestiach, które naprawdę są ważne i warte rozpatrzenia (przemoc, konsumpcja, chciwość, niezależność, miłość, zaufanie, zło, głupota, ignorancja, pokój, ekologia). Jednak teksty te jest bardzo trudno przetłumaczyć na polski. Czasami wydaje się, że nawet są bez sensu, ale to absolutnie nie jest prawdą...Wymagają wglądu....

Nazwa tego zespołu jest także fascynująca. Może odnosić się do wszystkich "dziwacznych imigrantów" przyjętych przez demokrację amerykańską. Mam tutaj na myśli anabaptystów oraz religijnych nonkonformistów takich jak : kwakrzy, metodyści, menonici, arianie, unitarianie, amisze, huteryci, hugonoci, szwenkfelderzy (chrześcijanie mający rodowód niemiecki, ochrzszczeni przez niemieckiego hrabiego Caspara von Schwenkfelde - sam hrabia uciekł przed prześladowaniami w Europie a pomogli mu mówiący językiem dolnoniemieckim protestanci, którzy osiedlili się w USA - menonici) oraz wielu innych. Wyznawane przez nich doktryny oraz głoszone poglądy religijne mogły być uznane za "złą religię", w przeszłości, w szczególności w rzymsko-katolickiej Europie.

CAUTION!! The band's name explanation is just a product of my imagination. So, it might be invalid or even unacceptable.

UWAGA!! Wyjaśnienie pochodzenia nazwy zespołu jest po prostu wytworem mojej wyobraźni. Tak więc może być ono niezgodne z prawdą lub nawet nie do przyjęcia.

BAD RELIGION LINKS

Official site

The page was made by Eliza and Piotr Alfred Gindrich, last updated in 2022 © Back/Powrót