The Real Rock Temple-Lyrics (Teksty)

The Real Rock Site
Title
Go to content
Punk rocker's head
THE REAL ROCK SITE/TEMPLE
The real rock site contains the lyrics as well as some biographic information about an artist or a band. It must be said that the information is incomplete. One might be even astonished by the fact that so many "important" bands are excluded from this data base. Moreover, this site presents the bands that have been chosen at random. Only a few bands and artists are included in the data base. There are thousands of them in the world. A barrier to overcome is the time. Collecting facts concerning the artists, translating the lyrics into Polish is a time-consuming activity. However, I have not reached a final step of my creation. It is not the end, hence I am going to continue in the future! So stay tuned...and wait patiently for the next bands and artists!
STRONA PRAWDZIWEGO ROCKA/ŚWIĄTYNIA
Strona prawdziwego rocka zawiera teksty oraz informacje biograficzne na temat artysty lub zespołu. Należy podkreślić, że informacja jest niepełna. Można nawet być zdziwionym z powodu faktu, że tak wiele "ważnych" kapel nie jest uwzględnionych w tej bazie. Co więcej, baza prezentuje grupy, które wybrano dowolnie. Baza zawiera tylko kilku artystów i parę zespołów. Na świecie jest ich tysiące. Barierą, którą należy pokonać jest czas. Zbieranie faktów na temat artystów i tłumaczenie tekstów na polski to czynności czasochłonne. Jednak nie osiągnąłem jeszcze ostatniego szczebla w moim procesie tworzenia. To nie koniec pracy nad tą stroną i mam zamiar kontynuować w przyszłości. Tak więc czekajcie cierpliwie na następne kapele i artystów.
WHY THE REAL ROCK SITE IS WORTH VISITING?
It is not easy to answer to this question. The people can find this site useful or useless. It depends on what one could expect while browsing the site's content. If you are looking for mp3s, forums, chat, films, trailers, spots, the multimedial stuff, you will be disappointed. It is not addressed to the punk, hardcore, new wave fans who are fond of a website defined as a rich FTP server, too. However, I know that such servers are very popular and are often visited by children and adolescents. But, an explorer, a scientist or a researcher should be more satisfied with it. The lyrics might be a valuable thing, especially when someone is doing research into the punk, hardcore, new wave and heavy metal artists (Glenn Danzig, SLAYER) creativity. It can be useful for a translator or an interpreter who is studying the text written in an informal, idiomatic or unconventional language.
DLACZEGO WARTO ODWIEDZIĆ STRONĘ PRAWDZIWEGO ROCKA?
Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Ludzie mogą uznać tę stronę za przydatną lub nieprzydatną. To zależy jakie mają oczekiwania, przeglądając tę stronę. Jeśli szukasz plików mp3, forum, czatów, filmów, trailerów, spotów i multimedialnego materiału, to możesz być rozczarowany. Strona nie jest przeznaczona dla fanów muzyki punk, hardcore, new wave, heavy metal, którzy uwielbiają stronę WWW, która dzięki FTP pozwala na ściąganie różnych plików. Wiem, że takie serwery WWW są bardzo popularne i są często odwiedzane przez dzieci i nastolatków. Jednak badacz czy też naukowiec powinni być bardziej z tej strony zadowoleni. Teksty literackie mogą okazać się czymś wartościowym, w szczególności wtedy, gdy prowadzimy badania na temat twórczości artystów punkowych, hardcore'owych, nowofalowych i heavy metalowych (Glenn Danzig, SLAYER). Strona możee być użteczna dla tłumacza i interpretatora tekstów pisanych w języku nieformalnym, idiomatycznym i niekonwencjonalnym.
A hardcore punk band


BAD RELIGION BABES IN TOYLAND NOMEANSNO D.O.A. SUBHUMANS INTRICATE INTEGRITY DANZIG SLAYER D.Y.S. DIO BREACH IGNITE MADBALL LAIBACH BREACH LIFE OF AGONY DIZZY MIZZ LIZZY
The page was created by Piotr Alfred Gindrich, 2023 ©
Back to content