"WRONG"

TIRED OF WAITING

I got tired, tired, tired of waiting

Tired of waiting, waiting for news
Tired of waiting for things to improve
Tired of waiting, waiting for your letter
Tired of waiting for things to get better

I got tired, tired, tired of waiting

Tired of waiting, waiting by the phone
Tired of waiting here all alone
Tired of waiting for something new
Tired of waiting for you

I got tired, tired, tired of waiting

I got tired of waiting, waiting in line
Tired of waiting for my clothes to dry
Tired of waiting for this show to begin
I got tired of waiting for my ship to come in
Tired of waiting, waiting for the bus
Tired of waiting for my shoes to get fixed
Tired of waiting, waiting for my cheque
Tired of waiting for a change in the weather
Tired of waiting for the water to boil
Tired of waiting for the paint to dry
Tired of waiting, waiting for a sign
tired of waiting for my big break
Tired of waiting for the dam to break
Tired of waiting for the bomb to drop
Tired of waiting and waiting and waiting
I got tired of waiting for the end

I got tired of waiting because I found out there's only a fine line between
biding one's time and wasting one's time
Do you know what I mean?

I got tired of waiting, that's all

MAM DOŚĆ CZEKANIA

Mam dość czekania, dość czekania

Dość czekania, czekania na wieści
Dość czekania aż moje sprawy ulegną poprawie
Dość czekania, czekania na twój list
Dość czekania aż coś się zmieni na lepsze w moim życiu

Mam dość czekania, dość czekania

Dość czekania, czekania na telefon
Dość czekania tutaj w samotności
Dość czekania na nowości
Dość czekania na ciebie

Mam dość czekania, dość czekania

Mam dość czekania, czekania w kolejce
Dość czekania na wysuszenie moich ubrań
Dość czekania na rozpoczęcie tego show
Mam dość czekania na mój statek w porcie
Dość czekania, czekania na autobus
Dość czekania na naprawienie moich butów
Dość czekania, czekania na realizację mojego czeku
Dość czekania na zmianę pogody
Dość czekania na gorącą wodę (na kawę, herbatę)
Dość czekania aż wyschnie farba
Dość czekania, czekania na znak
Dość czekania na "wielkie wakacje podczas przerwy świątecznej"
Dość czekania na to, aż ta tama nie wytrzyma
Dość czekania na to, aż spadnie bomba
Dość czekania i czekania, ciągłego czekania
Mam dość czekania na zakończenie

Mam dość czekania ponieważ dowiedziałem się, że jest tylko jedna niewyraźna
granica między
Organizacją własnego czasu a jego traceniem
Czy wiesz o co mi chodzi?

Mam dość czekania, i tyle

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO