NOMEANSNO

wrongNOMEANSNO is a famous Canadian band. The music they play has always made me feel like a patient in a loony bin. Taking into consideration the jazzlike sound of bass guitar a NOMEANSNO style is unique. Their music is a mixture of jazz, punk and hard core. These people are really psycho and the way they play is a sheer frustration of the soul lost in the hi-tech world. The lyrics are quite magnificent and filled with Angst as well as rebellion. Some lyrics are associated with : cruel treatment during childhood adolescence, adulthood, sexual abuse, sexual addiction, suicide, death e.g.Dad!, Dead Bob, Body Bag. They have something to say to everybody who is conformist. They have never compromised but felt independent. Some lyrics reveal a human tendency towards immaturity, impurity, deviousness and deviation. See all the lyrics coming from LP "Sex Mad" and EP "You kill me". So, their lyrics focus on the fascination for diverse things both harmful and harmless to a human being. None of us could be shocked by the gist they provide us with. Our world is so complex as well as abnormal in some way that one seems to lose direction. And that is it... That is real. But "the misfits" or "odd man out" cannot be understood or accepted by those who believe in bogus conventions and strict moral standards established by the majority.I have not finished translating all the lyrics by this band into Polish. However, you can also find some lyrics of other records, excluding "Sex Mad" and "You Kill Me" on the left side of this page (click the links and you will see English and Polish versions).
Some information on the biography and discography of the band may be found on a German website:
NoMeansNo Discography. They are very popular in this country.

wrongNOMEANSNO z ciekawą grą słów w nazwie, czyli NIEZNACZYNIE, to słynny zespół kanadyjski. Muzyka, którą grają zawsze powodowała, że czułem się jak pacjent w szpitalu psychiatrycznym. Biorąc pod uwagę jazzujące brzmienie gitary basowej styl NOMEANSNO jest wyjątkowy. Ich muzyka to mieszanka jazz, punk i hard core. Ludzie występujący pod nazwą NOMEANSNO są naprawdę szaleni a ich sposób grania to efekt prawdziwej frustracji duszy zagubionej w świecie najnowocześniejszej technologii. Teksty są raczej wspaniałe i przepełnione lękiem egzystencjalnym oraz buntem. Niektóre z nich są powiązane z takimi problemami jak : okrutne traktowanie podczas dzieciństwa, dojrzewania i w okresie dorosłości, wykorzystywanie seksualne, nałóg seksualny, samobójstwo, śmierć np. Dad! (Tatuś), Dead Bob (Martwy Bob), Body Bag (Worek na ciało). Mają oni coś do powiedzenia każdemu kto jest konformistą. Nigdy nie dążyli do kompromisu lecz byli niezależni. Niektóre teksty odzwierciedlają tendencję człowieka do niedojrzałości, nieczystości moralnej, przebiegłości i dewiacji. Zobacz wszystkie teksty pochodzące z LP "Sex Mad" ("Szał seksu") i EP "You Kill Me"("Ty wykańczasz mnie"). Tak więc ich twórczość literacka skupia się na fascynacji różnorodnymi kwestiami zarówno tymi szkodliwymi, jak i nieszkodliwymi dla człowieka. Nikt z nas nie mógłby czuć się zaszokowanym istotą ich twórczości. Nasz świat jest tak skomplikowany a także w pewien sposób nienormalny, że traci się w nim orientację. I to jest to...Jest to prawdziwe. Jednak "odmieńcy" i inne "dziwaki" nie mogą być rozumiani lub akceptowani przez tych, którzy ufają sztucznym konwencjom i surowym standardom moralnym stworzonym przez większość. Nie ukończyłem tłumaczenia wszystkich tekstów tego zespołu z angielskiego na polski. Jednak możesz odnaleźć kilka tekstów pochodzących z innych płyt niż "Sex Mad" i "You Kill Me" po lewej stronie (kliknij na łącza i zobaczysz angielskie i polskie wersje tekstów).
Trochę informacji na temat biografii i dyskografii tej kapeli można znaleźć na niemieckiej stronie:
NoMeansNo Discography. Są oni bardzo popularni w tym kraju.

The page was created by Eliza and Piotr Alfred Gindrich. Last updated in 2023 ©