black light

another day...time for abuse
have homo sapiens...
outgrown their use
a sad history...of the things we did
i’m doing my best...in this place i live
i’m doing my best...in this place i live
you better look inside
be a man don’t run and hide
be responsible for what you’ve done
when it’s your turn
don’t you run
no one is wise enough...
to be another ones master
each man is good as the next...
but she’s damn sight better
i’m doing my best...in these time’s i give
i’m doing my best!
you better look inside
be a man don’t run and hide
be responsible for what you’ve done
when it’s your turn
don’t you run!
i see the world in a black light
hunting poachers
the power of money and all it’s might developers
raping oceans in the middle of the night
driftnetters
shoot any wolf or bear on sight
nail my pelican to a light post
fisherman
driftnet lines are razor ropes
kills everything
pirate whalers on your coast
iceland
well we’ll rock your world
we’ll sink your boats
norway, japan
i see the world in a...
i see the world in a...
i see the world in a...
black light

w ciemnych barwach

następny dzień... czas nadużyć
nastaje dla homo sapiens
który zapomniał jak żyć zgodnie z naturą
smutna historia...czynów, których dokonaliśmy będąc ludźmi rozumnymi
robię co w mojej mocy...w tym miejscu, w którym żyję
robię co w mojej mocy...w tym miejscu, w którym żyję
lepiej popatrz wgłąb swojego ja
bądź mężczyzną nie uciekaj ani nie ukrywaj się
bądź odpowiedzialny za to co zrobiłeś
kiedy przyjdzie twoja kolej
czyż nie uciekasz!
nikt nie jest aż tak mądry...
by być dla drugiego panem
każdy człowiek jest tak dobry jak jego brat..
ale ona (kobieta) jest cholera lepszą połową
robię co w mojej mocy...w czasie dawania
robię co w mojej mocy!
lepiej zajrzyj wgłąb swojego ja
bądź mężczyzną nie uciekaj ani nie ukrywaj się
bądź odpowiedzialny za to co zrobiłeś
kiedy przyjdzie twoja kolej
czyż nie uciekasz!
widzę świat w ciemnych barwach
Polujący kłusownicy
potęga pieniądza i ci wszyscy mocarni obszarnicy
okradający oceany w środku nocy
ci co zakładają sieci
zastrzelą każdego wilka albo niedźwiedzia, którego zobaczą podczas polowania
wbij mojego pelikana na lekki pal
rybaku
liny sieci są jak kolczasty drut
który zabija wszystko
piraci wielorybnicy na twoim wybrzeżu
lądolodu (Islandii)
więc rozkołyszemy twój świat
zatopimy twoje łodzie
Norwegia, Japonia
Widzę świat w...
Widzę świat w...
ciemnych barwach

IGNITE LYRICS
© IGNITE