"WRONG"

Rags and bones

Well, Christ was married on the cross
My father was married to my mother
And I am married to a cigarette butt lying in the gutter
And I am married to a cigarette butt lying in the gutter
Oh, that's too bad, isn't it

Rags and bones, are we finally alone?

White Man, you, you just starting to get the blues
I said, White Man, you, you just starting to get the blues
The blues

Rags and bones, are we finally alone?

The beast has arisen, all sins are forgiven
The beast has arisen, all sins are forgiven
In the belly of the beast I shall be released
In the belly of the beast I shall be released
She rises, Captain! She rises, Captain!
Captain---dive, dive! Captain---dive, dive!

If I could choose to believe or not to believe
You know I would choose not to
If I could choose to believe or not to believe
You know I would choose not to
But I can't choose
Not to

Rags and bones, are we finally alone?

Any old rags and bones?

Who would have thought that I would be
A sailor on the deep blue sea

Any old rags and bones?

Dziadostwo (Tandeta)

No cóż, Chrystus poślubił swój krzyż
Mój ojciec poślubił moją matkę
I ja nie widzę nic poza niedopałkiem papierosa leżącym w rynsztoku
I ja nie widzę nic poza niedopałkiem papierosa leżącym w rynsztoku
Oh, to niedobrze, nieprawdaż

Dziadostwo (tandeta), czy jesteśmy wreszcie sami?

Biały Człowieku, ty, ty właśnie posmutniałeś
Odparłem, Biały Człowieku, ty, ty właśnie posmutniałeś
Posmutniałeś

Dziadostwo, czy jesteśmy wreszcie sami?

Budzi się bestia, wszystkie winy odpuszczone
Budzi się bestia, wszystkie winy odpuszczone
Tam w brzuchu bestii zostanę oswobodzony
Tam w brzuchu bestii zostanę oswobodzony
Ona powstaje, Kapitanie! Ona powstaje, Kapitanie!
Kapitanie—skacz do wody, skacz do wody!

Gdybym mógł wybrać czy w coś wierzyć czy nie wierzyć
To wiesz ja wybrałbym to drugie
Gdybym mógł wybrać czy w coś wierzyć czy nie wierzyć
To wiesz ja wybrałbym to drugie
Ale Ja nie potrafię wybrać
Tego drugiego

Dziadostwo (tandeta), czy jesteśmy wreszcie sami?

Jakieś kompletne dziadostwo (zupełna tandeta)?

Kto byłby pomyślał że ja będę
Żeglarzem na głębokim i błękitnym morzu

Jakieś kompletne dziadostwo (zupełna tandeta)?

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO