distance

shattered all remaining lights
seems like a way
that i convinced myself
feelings better left on the shelf
again with everything it means
born to loose
with nothing much left to say
but i guess doesn’t matter anyway
pull me close
and watch me fall
time runs out
but i can’t say it’s your fault
so it’s my turn to hurt
but it’s no ones fault
it’s my time to hurt
i let my guard down
so i’ll take the fall
time is running out for us all
are you guilty
for what you just said
are you faithful
to what’s inside your head
(chorus)
my feelings towards this situation
is that i’m guilty
for being the instigator
of these phallicies
not seeing the painful parts of
insecurities
for not being the friend
that you want
you want me to be
this is
this is
this is
distance

dystans

rozwianie wszystkich pozostających iskierek nadziei
wydaje się być sposobem,
w jaki przekonywałem siebie
lepsze uczucia odłożone na półkę
znowu ze wszystkim co znaczą
urodziłem się by dać tym uczuciom upust
i nic więcej nie pozostaje do powiedzenia
ale sądzę, że to i tak nie ma znaczenia
przyciągnij mnie bliżej do siebie
i patrz jak upadam
czas ucieka
ale nie potrafię powiedzieć, że to twoja wina
tak więc teraz moja kolej by zadać ci ból
ale to niczyja wina
to mój czas by cię zranić
zawiodę swojego anioła stróża
więc upadnę
czas ucieka dla nas wszystkich
czy czujesz się winny
za to co powiedziałeś
czy jesteś wierny
temu co jest w twojej głowie
(refren)
moje odczucia wobec tej sytuacji
to poczucie winy
z powodu bycia inicjatorem
tych popędów
z powodu nie dostrzegania bolesnych elementów
niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa
dlatego, że nie jestem przyjacielem
którego chcesz
takim przyjacielem jakim chciałabyś bym był
to jest
to jest
to jest
dystans
IGNITE LYRICS
© IGNITE