"THE DAY EVERYTHING BECAME NOTHING"

FORGET YOUR LIFE

Now if You Feel
Like nothing
Nothing and no one

And if You See
Nothing
Nothing and no one

Forget your life
It's nothing

Now if You
Cringe and shrink inside
But say nothing
Nothing to no one

And if You Cry
But say nothing
Nothing to no one

Forget your life
It's nothing

You're hiding
Why are you hiding?
That's nothing
That's nothing

You're scared
What are you scared of?
That's nothing
That's nothing

Forget your life
It's nothing

Forget it

s, no no

you know, you know
I know you know
you know I know
you know
I think you know

ZAPOMNIJ,ŻE ŻYŁEŚ

Teraz jeśli Ty Nie pragniesz
Niczego
Niczego i nikogo

I jeśli Ty Nie widzisz (nie rozumiesz)
Niczego
Niczego i nikogo

Zapomnij, że żyłeś
To nic takiego

Teraz jeśli Ty
Kulisz się i kurczysz się w sobie (nikniesz w oczach)
Ale nic nie mówisz
Nic nie mówisz nikomu

I jeśli Ty płaczesz
Ale nic nie mówisz
Nic nie mówisz nikomu

Zapomnij, że żyłeś
To nic takiego

Ukrywasz się
Dlaczego ukrywasz się?
To nic takiego
To nic takiego

Boisz się
Czego się boisz?
To nic takiego
To nic takiego

Zapomnij, że żyłeś
To nic takiego

Daj sobie spokój

s, nie nie

ty wiesz, ty wiesz
Ja wiem, że ty wiesz
Ty wiesz, że ja wiem
Ty wiesz
Ja myślę, że ty wiesz

NOMEANSNO HOMEPAGE
© Mr. Wrong NOMEANSNO