INTEGRITY

INTEGRITY is one of the most hateful bands in the world. It is hated by millions and loved by thousands. The reason for that is an unacceptable way of playing. This is a roar and I don't know another band in the world that would play louder than INTEGRITY. Their music kicks your ass and makes you leave your place shaking in anger. It is impossible to listen to it by means of loudspeakers at home. The music is aggressive, spitiful, violent. You could feel like a sinner condemned to eternal damnation. However, the guys can write interesting lyrics (see the left side). They involve human existence, evil, faith and black magic. INTEGRITY have never been regarded as a commercial band. However, they are popular among hardcore and heavy metal fans. The INTEGRITY style is not similar to any other hardcore band. In my opinion, the best LPs are: "Systems overload" and "Taste of every sin". One of the songs entitled "Armenian persecution" (read the lyrics on the left) refers to the Armenian genocide. Armenians are Christians and in the past they were invaded and persecuted by Muslim Turks. It is noteworthy that a word "Turks" in the text of a song "Armenian persecution" is written in lowercase letters to express the contempt and disrespect (the text is also available within the section: "SYSTEMS OVERLOAD" LP LYRICS on the left). Moreover, INTEGRITY LOGO is worth watching. It stands for some kind of Stygmatha Mortyr. I think a gist of the lyrics is sufferring. Pain is unavoidable but human.

INTEGRITY jest jedną z najbardziej znienawidzonych kapel na świecie. Nienawidzą jej miliony a kochają tysiące. Powodem tego jest trudny do zaakceptowania sposób grania. Ich muzyka to ryk, wycie i nie znam drugiego takiego zespołu na świecie, który grałby głośniej niż INTEGRITY. Ich muzyka kopie w tyłek i sprawia, że szybko podnosimy się z krzesła, trzęsąc się i unosząc gniewem. Nie można słuchać tej muzyki za pomocą głośników w mieszkaniu. To agresywna muzyka, robiąca wrażenie paskudnej i przepełnionej przemocą. Słuchając jej można poczuć się jak grzesznik skazany na wieczne potępienie. Jednak faceci piszą bardzo ciekawe teksty (zobacz łącze po lewej stronie). Dotyczą ludzkiej egzystencji, zła, wiary i czarnej magii. INTEGRITY nigdy nie byli uznawani za kapelę komercyjną. Jednak, są popularni wśród fanów hardcore i heavy metalu. Styl reprezentowany przez INTEGRITY nie przypomina stylu żadnego zespołu hardcore. Według mnie najlepszymi płytami tej kapeli są " Systems overload" ("Przeładowanie systemów") i "Taste of every sin" ("Smak każdego grzechu"). Jedna z piosenek zatytułowana "Armenian persecution" ("Prześladowanie Ormian")(zajrzyj na łącze po lewej stronie) odnosi się do ludobójstwa Ormian. Ormianie są chrześcijanami i w przeszłości zostali zaatakowani i byli prześladowani przez Turków, wyznawców islamu. Jest godne uwagi to, że słowo "Turcy" w tekście utworu "Armenian persecution" jest napisane małymi literami, aby wyrazić pogardę i brak szacunku (tekst tej piosenki jest także dostępny pod linkiem w sekcji "SYSTEMS OVERLOAD" LP LYRICS po lewej stronie). INTEGRITY LOGO jest warte obejrzenia. Przedstawia ono kogoś w rodzaju męczennika doświadczającego stygmatów. Sądzę, że głównym motywem w tekstach jest cierpienie. Cierpienie jest nieuniknione, ale silnie powiązane z człowieczeństwem.