LITTLE WHIP

You crawl across the floor
On your hands and knees
To seek revelation
Little whip
I pull you up
I grab your hair
I give you hope
Little whip
I give the black sun
To sear off your tongue
I gave you a life
Little whip
a come on
Little whip 3x times
I pull you up
I grab your hair
I give you hope
Little whip
I gave you the world
You beheld in a dream
I gave you a night cry
Little whip
You lick your wounds
And you come right back
I give you nothing
Little whip
I send the black sun
And eclipse your moon
I steal your hope
Little whip

BACIK-MAŁA CHŁOSTA

Pełzasz po podłodze
Na swoich rękach i kolanach
Aby znaleźć objawienie
Mała chłosta
Obsztorcowuję cię
Chwytam cię za włosy
Daję ci nadzieję
Mała chłosta
Daję czarne słońce
Aby wypalić ci język
Dałem ci życie
Mała chłosta
no dalej, śmiało
Mała chłosta 3 razy
Obsztorcowuję cię
Chwytam cie za włosy
Daję ci nadzieję
Mała chłosta
Dałem ci świat, który widziałaś we śnie
Dałem ci nocny krzyk
Mała chłosta
Liżesz swoje rany
I wracasz ponownie
Nic ci nie daję
Mała chłosta
Wysyłam czarne słońce
I zasłaniam twój księżyc
Kradnę twoją nadzieję
Mała chłosta

DANZIG LYRICS
© Glenn Danzig